Avfuktare

En avfuktare är ett bra sätt att förhindra framtida problem med fukt i t.ex. källare, badrum, tvättstugor och sommarstugor.  

Vattenånga är naturligt förekommande i luften omkring oss. Beroende på olika förutsättningar varierar mängden vattenånga i luften. Varm luft kan binda mer vattenånga än kall luft, men det är bara ibland som luften är mättad, dvs inte kan ta upp mer vattenånga. Man pratar om relativ fukthalt i luften, RF för att få en bild av hur fuktig luften är i förhållande till den temperatur som är för tillfället. En varm sommardag stiger fukthalten successivt under dagen. När solen går ner och temperaturen faller når man snabbt daggpunkten, då luften inte kan hålla kvar all vattenånga. Vattenhalten i luften är då mättad, RF är 100%. När temperaturen fortsätter falla kondenserar vattenånga och vi får dagg på gräset.

70% RF = risk för mögelpåväxt

I olika delar av huset kan RF bli för hög ibland, ex vis i källaren. När vi tar in varm fuktig luft utifrån kyls den ner i källaren. RF ökar. Om RF stiger till 70% eller mer under längre perioder, flera veckor eller månader, har vi en förhöjd risk för mögelpåväxt på organiska material i källaren. För att hålla RF på en lägre nivå kan vi ibland behöva använda oss av en avfuktare

Har du tidigare värmt upp ditt hus med en olje-, pellets- eller vedpanna och bytt till värmepump eller fjärrvärme kan det vara en god idé att placera en avfuktare i källaren då spillvärmen från den gamla panna tidigare värmde upp källarutrymmet.

Andra områden där det under vissa förutsättningar kan vara motiverat att sätta in en avfuktare är krypgrunder eller kallvindar.

Viktigt komma ihåg vid all avfuktning är att stänga alla ventiler till utrymmet så att man minimerar tillförsel av ny fukt.

Kondensationsavfuktare och sorptionsavfuktare

Det finns två olika former av avfuktare; kondensationsavfuktare, även kallad kylavfuktare, och sorptionsavfuktare. Är utrymmet kallare än +15 grader, t.ex. en krypgrund, fungerar sorptionsavfuktare bättre, men båda fungerar bra i varma utrymmen.En kondensationsavfuktare suger in den fuktiga luften som finns i rummet och därefter kondenseras vattenångan som finns i luften på en kylslinga. Kondensvattnet samlas i en behållare eller förs bort till avloppet. Den torkade och kalla luften värms sedan upp och förs ut i rummet igen.Sorptionsavfuktare kan använda olika tekniker. Antingen med rotationsprincip eller med sk acetecprincipen. I båda fallen fångar man vattenångan i ett fuktabsorberande material, därefter värmer man bort vattnet. Det avdunstade vattnet skickas ut från byggnaden via en ventilationsslang.
Jämför olika modeller

Det är bra att jämföra olika modeller innan köp och det som är lämpligt att jämföra är effektiviteten, kapaciteten och energiförbrukningen. Ha även t.ex. källarens storlek, temperatur och den relativa fuktigheten i åtanke eftersom samma avfuktare kan fungera olika bra beroende på vilken miljö den placeras i. 

Alternativ till avfuktare

Även om man har en förhöjd fukthalt i källaren eller krypgrunden kan det finnas alternativ till att köpa en avfuktare. Exempel:

  1. Hindra vatten från utsidan att tränga in i källare/krypgrund, ex vis genom att se över dräneringen runt huset eller förbättra avrinningen från husgrunden vid regnväder. Ta bort växtlighet i direkt anslutning till husgrunden.

  2. Täck marken under krypgrunden med plast för att hindra markfukten att avdunsta.

  3. Isolera marken under krypgrunden för att minska markens nerkylande effekt. Lägg först plast, sedan isolering.  

  4. Ventilera rikligt på vintern när luften utomhus är kallare än inomhus. Och gör tvärtom på sommaren, minimera då ventilationen. Gäller både källarutrymmen och krypgrunder.

  5. Minimera mängden organiskt material i krypgrunden. Rensa bort byggavfall och annat skräp från utrymmet.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.