Elavtal

Att byta elavtal behöver inte vara svårt och det går att spara pengar om du jämför olika avtal innan du bestämmer sig för att teckna ett nytt.

1996 avreglerades handeln med el i Sverige och det innebär att du själv kan välja elhandlare. Däremot kan du inte välja elnätsföretag.

Sedan den 1 januari 2018 är det elnätsföretaget som har ansvaret att begära in energiskatt på el. Detta har inneburit att kostnaden för själva elen som du förbrukar har minskat medan kostnaden för elnätet har ökat med motsvarande antal ören förbrukad kWh.

 

 Att byta elavtal - Steg för steg

  1. Se över ditt nuvarande avtal för det kan bli dyrt om du bryter ett avtal i förtid.

  2. Gå in på t ex Elpriskollen.se för att enkelt jämföra vilket avtal som skulle passa dig bäst.

  3. Kontakta det elbolag som du skulle vilja byta till.

  4. I det flesta fall kan det räcka med att fylla i ett formulär via elhandlarens hemsida eller att kontakta dem via telefon.

  5. När du tecknat ett nytt avtal kontaktar elhandelsföretaget det elnätsföretag som du är ansluten till om att du bytt avtal.

  6. Elnätsföretaget läser därefter av din elmätare och skickar sedan mätarställningen till din gamla och nya elhandlare.

  7. Elnätsföretaget meddelar din gamla elhandlare om att du bytt avtal.

 

Ordlista:

Fast pris
Om du väljer att avtal med fast pris betalar du samma pris under hela avtalsperioden. En period är vanligtvis ett, två, tre eller fem år.

Rörligt pris
Om du väljer ett avtal med rörligt pris får du ett elpris som både kan gå upp och ner under året. Elpriset följer då utvecklingen på den nordiska elbörsen Nordpool.

Det finns två former av rörligt avtal:

Den ena formen är ett löpande avtal som du kan bryta inom ramen för uppsägningstiden. Väljer du däremot ett tidsbestämt avtal har du bundit dig till en viss elhandlare under en bestämd period, t.ex. ett år.

Mixavtal
Mixavtal innebär att du betalar en del av ditt avtal till ett fast pris och en del till ett rörligt pris.

Anvisat pris
Om du själv inte väljer elavtal kommer elnätsföretaget att bestämma en elhandlare till dig. Detta pris är oftast betydligt högre än om du själv väljer elhandlare. 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.