Övriga bidrag

Vi har på dessa sidor listat de "allmänna" bidrag och avdrag som finns att tillgå. Sedan kan det finnas andra stöd som är lite mer specialiserade och inte riktar sig till den breda massan. Dessa kan vara svåra att hålla reda på och vi vill poängtera att denna lista inte kan ses som fullständig.

De flesta allmänt tillgängliga bidragen finns listade hos Boverket:

Boverket – stöd och bidrag

Det har genom åren funnits en mängd bidrag som inte längre är aktiva, t ex. stöd för solvärme, värmepumpar och tilläggsisolering. 

Har du ett företag?

Små- och mellanstora företag kan även söka stöd för följande:
Energikartläggning 
Utredning kring effektiviseringsåtgärder 
Företagsnätverk
Klimatklivet
Det kommer finnas mer information kring dessa stöd under Företag.

Är du en förening?

Idrottsföreningar som vill utföra investeringar som kan energieffektivisera verksamheten kan använda sig av Idrottslyftet. I samband med ansökan för energirelaterade åtgärder så behövs en oberoende energikunnig som kan uttala sig om de tänkta investeringarna. Här kan ni som idrottsförening ta hjälp av oss energirådgivare. Ta kontakt med din lokala energirådgivare.
Det kommer finnas mer information kring detta under Förening.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.