Organisationer, förbund och föreningar för olika branscher

Nedan branscher ligger inom de områden vi ger rådgivning kring och ger dig möjliget att söka efter anslutna medlemmar.

 

 

Biobränsle
Svebio
Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Svebio verkar för optimala styrmedel i ett förnybart energisystem. Svebios fokus är bioenergi.

Pelletsförbundet
Pelletsförbundet är en branschorganisation med anslutna medlemmar som i första hand tillverkar utrustning, bränsle och gör installationer.

 

Elinstallationer
Kolla elföretaget

Som beställare eller köpare av elinstallationstjänster har du en viktig roll som kravställare gentemot elinstallationsföretagen. Kontrollera alltid att företaget som ska utföra elinstallationsarbete på din elanläggning finns med i vårt företagsregister.

 

Energikonsult
Energiexpert
Hitta certifierade energiexperter på boverket.se. Dessa experter gör exempelvis energideklarationer och energikartläggningar. Du kan till exempel söka efter de experter som finns i just ditt län eller på din ort.

 

Fönster
Glasbranschföreningen
Förening för bland annat glasmästerier som utöver vanliga fönster hanterar , energiglas med mera.

 

Fjärrvärmeleverans
Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

 

Gas
Energigas Sverige

Energigas Sverige är organisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. De har en lista över alla auktoriserade gasinstallationsföretag som finns i Sverige.

 

Isolering, lösull
Lösullsentreprenörerna

Lösullsentreprenörerna är en förening där medlemmarna är specialiserade på lösullfyllnadsentreprenader. De använder sig av system och certifieringen Behörig Lösull, vilket innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

 

Solenergi
Svensk solenergi

Svensk solenergi representerar de företag och intuitioner som arbetar med utveckling, forskning, utbildning, produktion, konsultation, installation och försäljning inom området solenergi.
 

Ventilation
Svensk Ventilation
Branschorganisationen företräder ventilationsföretagen i Sverige - tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
 

Ventilation, VVS, vatten, el- och teleteknik
Installationsföretagen

Installationsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som har anslutna medlemmar inom elteknik, VVS-teknik, VS (rör), ventilation, teknisk isolering samt kyla. Organisationen är en sammanslagning av före detta VVS Företagen och EIO, elektriska installatörsorganisationen.

 

Vindkraft
Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi. Våra medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.

 

Värmepump, generellt
SKVP
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.


Värmepump, borra
Geotec
Geotec är nordens största sammanslutning av fristående borrentreprenörer. Våra medlemmar utför samtliga typer av borrningar; diamantborrning, vattenborrning, energiborrning, grundförstärkning och styrd borrning.

Sveriges Avanti-Borrare Förening
Till Avanti är branschens ledande leverantörer knutna som samarbetspartners för att förenkla och säkerställa produktkvalitet och produktutveckling.

 

Extra trygghet som konsument
Konsumentverket
Några branscher, Svensk Energi, Energigas och Energiföretagen Sverige, har överenskommelser med konsumentverket om allmänna avtalsvillkor som ger en ökad trygghet för dig som konsument.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.