Elbilar

En elbil använder ca 1-1,5 kWh el för att förflytta sig en mil, mer på landsväg än inne i staden. Jämfört med en bränsledriven bil, som använder ca 6-7 kWh per mil, är elbilen mycket mer energieffektiv. Elen till elbilen kan dessutom lätt produceras förnybart och fossilfritt, speciellt i Sverige, som har en elmix med lågt koldioxidutsläpp.

Elen kan också produceras själv om du har ett villatak eller plats på marken. Med 10 kvadratmeter solceller kommer man ungefär 30 000 mil under solcellernas livstid. På samma sträcka använder fossilbilen ca 20 kubikmeter fossil bensin eller diesel. Även om drivmedlet har inblandning av förnybar energi är utsläppen oftast mycket större än för en elbil. 

Det finns ett stöd att söka för att installera laddbox hemma, se länk till Naturvårdsverket i högermenyn.

Frågor och svar

Var laddar man sin elbil?
Svar:
Oftast där bilen står på natten. Det vanligaste är att man tankar hemma, i en egen liten laddstation. Läs mer om hemmaladdning i länkarna till höger. Om du är ute och kör, så finns det många publika laddplatser. Se vilka som ligger längs din resväg på länkarna till höger under rubriken Hitta laddstationer.

Hur fort går en elbil?
Svar: 
På landsvägen går den betydligt fortare än vi får köra i Sverige.
I stan är den kvickare än de flesta bilar eftersom den drar så fort du trycker på gasen och aldrig växlar. Elbilen drar dock något mer energi i höga hastigheter. 

Hur fungerar elbilen på vintern?
Svar:
Det som tar mest el på vintern är uppvärmningen av kupén. Om bilen står parkerad vid en laddningsplats så kan man ställa in bilen på att vara varm när man ska ha den. Det sparar batteri och förlänger räckvidden.

Laddskylt A Mattson beskuren.jpg


 

 

 

 

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.