Elbilar

En elbil använder ca 1,5 kWh el för att förflytta sig en mil.
Mer på landsvägen och mindre i stan.

En bränsledriven bil tar ca 6-7 kWh fossilt bränsle per mil.
Mer i stadskörning och mindre på landsväg.

Elen till elbilen kan lätt produceras förnybart och fossilfritt. Med 10 kvadratmeter solceller kommer man ungefär 30 000 mil under solcellernas livstid.

På samma sträcka använder fossilbilen ca 20 kubikmeter bensin eller diesel.

Frågor och svar

Var laddar man sin elbil?
Svar:
Oftast där bilen står på natten. Hemma går bra. Om du är ute och kör, så finns det många publika laddplatser. Se "Hitta laddplatser"

Hur fort går en elbil?
Svar:
På landsvägen går den betydligt fortare än vi får köra i Sverige.
I stan är den kvickare än de flesta bilar eftersom den drar så fort du trycker på gasen och aldrig växlar.

Hur fungerar elbilen på vintern?
Svar:
Det som tar mest el på vintern är uppvärmningen av kupén. Om bilen står parkerad vid en laddningsplats så kan man ställa in bilen på att vara varm när man ska ha den. Det sparar batteri och förlänger räckvidden.

Laddning av elbilar

Tanken med elbilen är att man laddar den när man har tillgång till ström, hemma eller där man parkerar. Ibland kan man behöva ladda bilen längs vägen. De flesta elbilar kan laddas fullt på högst en timme med rätt kombination mellan bil och laddningsplats. Om man planerar sin resa väl och startar sin resa en timme innan, så kan man efter 1-2 timmars körning ta en behövlig rast. Om man arbetar med dator, så kan man planera in arbete att göra under laddningstiden.

Laddning hemma

Man kan ladda sin elbil från ett vanligt eluttag om det är i bra skick. Med en separat laddningsbox kan man ladda både säkrare och snabbare. Man kan dessutom välja hur snabbt bilen ska laddas och när på dygnet.

Snabbladdning

Vissa bilar, till exempel Renault ZOE och Tesla kan ladda från växelström med hög effekt. En sådan laddningsplats är relativt enkel och billig att installera om man har tillgång till el med hög effekt. ZOE laddar fullt på ca 1 timme och Tesla på ca 3 timmar (större batteri)

Vissa andra bilar, till exempel Nissan använder likström vid snabbladdning. En sådan laddare kostar några hundra tusen kronor att installera. Med bra elmatning kan man ladda fullt på ca 30 minuter.

Kontakter

Det finns två typer av laddningskontakter i bilarna. Typ-1 som Nissan med flera har, och Typ-2 som Renault med flera har. Typ-2 är en kontakt med tre faser och är den europeiska standarden.

De flesta laddstolpar har ett uttag med Typ-2. Som elbilsägare har man alltid en laddningskabel liggande i bilen. Den är då Typ-2 i den änden som ska anslutas i stolpen och Typ-1 eller Typ-2 i den änden som ska anslutas till bilen.

Hybrider

Om man ofta behöver köra långa sträckor eller dra en tyngre släpvagn så är det svårt och dyrt att hitta en bra elbil. Då kan en bil med både elmotor och bränslemotor vara bra. Om det är en laddhybrid, så kan man ladda bilen som en ren elbil och köra några mil på enbart el. När man ska köra längre eller dra släp, så startar bränslemotorn automatiskt.

Mitsubishi Outlander laddhybrid
 

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.