Energimärkning av däck

Energimärkningen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika däck. Märkningen för däck till personbilar gäller från den 1 november 2012. Den visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller. 

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. Märkningen är gemensam för EU-länderna och den har symboler, vilket betyder att samma etikett kan användas i alla länder, oberoende språk. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp. 

Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G, med pilar från mörkt grönt till rött. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Varje steg i märkningen motsvarar ca 1 dl besparing på 10 mil. Dessutom visar märkningen däckets väggrepp vid vått väglag, också det på skalan A till G, där A betyder bästa grepp. Märkningen visar även det utvändiga bullerljudet, det vill säga hur mycket själva däcken bullrar på ett standardiserat underlag. Buller mäts i decibel dB(A). 

Det finns däck till personbilar som inte omfattas av reglerna om energimärkning, som till exempel, dubbdäck, regummerade däck, reservdäck för temporärt bruk och begagnade däck 

Energimärkningen för däck visas på bilden nedan. 

däck.jpg

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.