Energimärkning av däck

Energimärkning för däck till personbilar gäller från den 1 november 2012. Märkningen visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller. 

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp. 

Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G, med pilar från mörkt grönt till rött. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Varje steg i märkningen motsvarar ca 1 dl besparing på 10 mil. Dessutom visar märkningen däckets väggrepp vid vått väglag, också det på skalan A till G, där A betyder bästa grepp. Märkningen visar även det utvändiga bullerljudet, det vill säga hur mycket själva däcken bullrar på ett standardiserat underlag. Buller mäts i decibel dB(A). 

Det finns däck till personbilar som inte omfattas av reglerna om energimärkning, som till exempel: 

  • Dubbdäck 

  • Regummerade däck 

  • Reservdäck för temporärt bruk 

  • Begagnade däck 

På Energimyndighetens hemsida finns mer information om energimärkning av däck.  

För vinterdäck är det nödvändigt att komplettera med information om däckets egenskaper på snö och is. På Trafikverkets hemsida finns mer information.

 

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.