Fasadrenovering

På äldre hus kan det vara lämpligt att tilläggsisolera fasaden i samband med att man ska byta ut befintligt fasadmaterial.

Tilläggsisolering av fasader görs med fördel från husets utsida. Det går att göra även från insidan, men resultatet blir bättre och man minimerar risk för frostskador om det görs från utsidan. Ur ekonomisk synvinkel är det inte särskilt lönsamt att tilläggsisolera fasaden på ett hus med normal isoleringsstandard, byggt på 50-talet eller nyare. Å andra sidan kan man vara ute efter andra värden än de rent ekonomiska. Huset kan upplevas dragigt och kallt, vilket då kan rättfärdiga en ur ekonomisk synpunkt ofördelaktig investering.  

Hur man rent tekniskt går tillväga för att tilläggsisolera husets fasad är beroende på husets konstruktion. Till höger kan du ladda ner Energimyndighetens dokument "Att tilläggsisolera hus" där det beskrivs närmare hur man bör gå tillväga, och vad man bör tänka på för att undvika oönskade effekter på huset.

Läs mer om klimatskal

Läs mer om tilläggsisolering

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.