Fjärrvärme

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Fjärrvärme är bekvämt, prisvärt och resurseffektivt. Fjärrvärme baseras i huvudsak på resurser som annars skulle ha gått till spillo, till exempel överskottsvärme från industrin, restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, hushålls- och verksamhetsavfall.

Fjärrvärmen har en viktig roll i den fortsatta omställningen av energisystemet – nationellt och internationellt. Spillenergi från industrier, avfallsförbränning, förnybara bränslen och kraftvärme ger resultat redan i dag. Runt hörnet väntar nya hållbara tillämpningar där bland annat energi från tillverkning av biodrivmedel tas tillvara i fjärrvärmenäten. Och i framtidens bostäder kan fjärrvärmedrivna tvätt- och diskmaskiner bli allt vanligare.

Fjärrvärmen är redan ett bra miljöval, men det pågår en ständig utveckling. Fjärrvärme och fjärrkyla är klassisk teknik som kan kombineras med nytänkande. Mer förnybar kraftvärme (generering av både elektricitet och värme samtidigt) är ett viktigt steg på vägen mot ett hållbart energisystem. Fjärrvärmen är också ett centralt inslag i arbetet för hållbara städer.

I spåren av klimatets förändring finns anledning att tro att efterfrågan på fjärrkyla kommer att öka, medan efterfrågan på värme minskar. Även effektivare energianvändning minskar värmebehovet. Men kraven på effektiva energilösningar består, framtiden rymmer både utbyggda fjärrvärmenät, nya bränslen, nya användningsområden och nya lösningar som kombinerar el, drivmedel och värme/kyla.

Fjärrvärme i ditt hus

För att kunna välja fjärrvärme som uppvärmningsalternativ så krävs att du bor nära ett fjärrvärmenät, helst att det finns i gatan precis utanför huset. Det blir snabbt dyrt att gräva för att koppla in sig om det är längre sträckor. För att få reda på vilka möjligheter som finns och vilka uppkopplingskostnader det kan medföra så kontakta ditt lokala fjärrvärmebolag. 

När du kopplar in dig till fjärrvärmenätet så kommer en fjärrvärmecentral installeras i huset. I fjärrvärmecentralen finns värmeväxlare som växlar över värme från fjärrvärmenätet till husets uppvärmnings- och tappvarmvattensystem. 

Priset för för fjärrvärme kan variera i landet, hör med ditt lokala fjärrvärmebolag för att se vilka priser som gäller för dig. Svensk Fjärrvärme sammanställer priser för fjärrvärme hos de olika fjärrvärmebolagen varje år. 

Fjärrvärme är en driftssäker och bekväm lösning som passar de flesta hus. 

Att tänka på innan du konverterar

Här är några tips att tänka på innan du installerar fjärrvärme:

  1. Kontakta ditt lokala fjärrvärmebolag för information om möjligheter till inkoppling samt priser.
  2. Om du har självdragsventilation i ditt hus och du idag har en värmepanna som står i källaren så kan ventilationen försämras något. Detta beror på att värmepannan ger skjuts åt ventilationen via den så kallade "skorstenseffekten". 
  3. Om du idag har en värmepanna i källaren så kommer dess spillvärme hjälpa till att hålla källaren varm och torr. Vid konvertering till fjärrvärme så kan det eventuellt behövas installeras en radiator i detta utrymmet. Det kan också vara bra att hålla koll på eventuell ökad luftfuktighet via en hygrometer.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.