Fönster

Fönstren släpper in ljus och värme, men när det är kallt ute släpper de även ut mycket värme från huset. Med rätt fönster kan man hålla nere både energiräkningen och kallraset samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat. 

Ett fönster utsätts för stora påfrestningar i form av sol, vind och regn och kanske även av kondens på insidan eller mellan glasen. Om fönstren är i dåligt skick och det är dags att byta ut dem så ska du välja energisnåla fönster för att minska husets energibehov under många år framöver. Samtidigt som du sparar energi får du ett bättre klimat inomhus eftersom kallraset från fönstren minskar. Om båge och karm är i bra skick finns det flera olika metoder för att minska värmeläckaget utan att man behöver byta ut hela fönstret. Samtidigt med renoveringen bör man passa på att kontrollera att fönstrets tätningslister är i bra skick och är rätt placerade. I samband med fönsterbyte eller renovering kan man även få betydligt bättre dämpning av buller än med de befintliga fönstren. 

 

Värmeförluster

Både antalet glas, konstruktion på karm och fönsterbåge, eventuell gasfyllnad mellan glasen samt vilken sorts glas som fönstret är tillverkat av påverkar fönstrets energibalans. Värme transporteras från varmt till kallt och ju större skillnad det är i temperatur desto mer värme transporteras. Fönstrets U-värde anger hur mycket värme som transporteras från den varma sidan till den kalla. Ett lågt u-värde ger låga värmeförluster och mindre drag.

förluster.JPG
 2-glas (u-värde: 3.0)  3-glas (u-värde: 2.0)  3-glas (u-värde: 1.0)
 ~ 3500 kWh/år  ~ 2300 kWh/år  ~ 1200 kWh/år

ENERGIEFFEKTIVA FÖNSTER

Energieffektiva fönster definieras av Energimyndigheten som fönster med ett u-värde på 1,2 eller lägre. Det ska jämföras med äldre, kopplade tvåglasfönster som har ett u-värde på ca 3,0 och vanliga treglasfönster som ligger runt 2,0. Genom att välja ett energieffektivt treglasfönster kan du alltså minska värmeförlusten med två tredjedelar. Dessutom kommer du uppleva ett bättre inomhusklimat med mindre kallras och drag som följd. 

Som tidigare nämnts så behöver du inte alltid byta ut fönstren mot nya och mer energieffektiva fönster, utan kan sätta in en isolerruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparande glas. Detta är vanligt inom hushåll som vill bevara husets tidstypiska karaktär vad gäller fönsterstruktur och totala helhetsintrycket.


KONDENSPROBLEMATIK - fönster 


 

Invändig kondens
Gamla fönster får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Detta beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset är mycket kallare än luften i rummet. När varm och fuktig inomhusluft träffar kallt glas uppkommer kondensutfällning. Andra orsaker till invändig kondens kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller till exempel gardiner som hindrar luftcirkulationen intill fönstret. Fönster är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på insidan. Om invändig kondens förekommer under lång tid kan fönstret ta skada.

Kondens mellan glasen
Om varm och fuktig luft från rummet läcker ut genom otätheter i ett kopplat fönster uppkommer kondens på insidan av det yttre glaset som är kallt. En orsak kan vara att huset har övertryck så att luften går ut genom fönstren i stället för genom ventilationskanalerna. Sådana fönster har sannolikt också bristfällig tätning mellan karmen och innerbågen. Även hål för persiennsnören kan orsaka mellanglaskondens. När mellanglaskondens uppstår i isolerrutor, beror detta på att fukt trängt in genom förseglingen. När punkterade rutor skall bytas ut, bör de ersättas med mer energieffektiva isolerrutor.

Utvändig kondens
Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir mycket kallare än i fönster med sämre isoleringsförmåga. När det är kallt och stjärnklart, förlorar det yttre glaset värme genom utstrålning mot natthimlen. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt är hög, sker kondensutfällning mot den kalla rutan. Om glasets yttemperatur sjunker under noll grader kan iskristaller bildas på rutan vilket kan inträffa under höst och vår när det är mycket fuktigt ute och natthimlen är stjärnklar.

Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Den försvinner frampå morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.