Renovering av fönster

Vid renovering av äldre hus är det ofta problem med att byta ut de gamla fönstren mot moderna. Husets karaktär kräver en viss typ av fönster. Men det finns ändå möjlighet att energieffektivisera sina gamla trotjänare.  

Äldre standardfönster med kopplade bågar har ganska dålig värmeisoleringsförmåga. Ett smart sätt är därför att förbättra fönstren med hjälp av energiglas. Man byter helt enkelt ut det inre glaset mot ett nytt glas med bättre isoleringsegenskaper, alternativt kan man ibland sätta in en hel energikasett i fönsterbågen. Detta är dock beroende på fönsterbågens egenskaper och utformning. Utseendemässigt påverkas inte fönstret, men energiläckaget genom fönstret minskar. Ett äldre kopplat 2-glasfönster har ett U-värde på ca 3. Byter man ut det inre glaset mot ett energiglas kan man få ner fönstrets U-värde till ca 1,8, och byter man till en helt ny kassett kommer U-värdet ner till ca 1,3.

fönster energiglas.JPG

Normalt sett är detta en åtgärd man passar på att göra när man ändå ska måla om fönstren. Till höger kan du ladda ner Energimyndighetens skrift "Fönsterrenovering med energiglas" för mer detaljerad information.

Man kan även sätta in en tredje ruta i ett befintligt tvåglasfönster. På så sätt får man en något billigare lösning än de två ovanstående eftersom man slipper ta ut en ruta och ersätta med en ny. I praktiken blir U-värdet ungefär samma som att byta ut innerglaset till en ny kassett.

Läs mer om fönster

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.