Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på värme i inomhusluften som annars ventileras ut. En förutsättning är att huset har samlade ventilationskanaler och fläktdriven ventilation. Frånluftsvärmepump ger även goda förutsättningar för tillgodosedd luftväxling. 

Frånluften är en utmärkt värmekälla eftersom temperaturen ligger på mer än 20 grader under hela året. Nackdelen är att energimängden är begränsad till det ventilationsflöde som avges från huset. Frånluftsvärmepumpen kan ge värme till varmvattenberedning och/eller användas till husets vattenburna värmesystem.

En frånluftsvärmepump utnyttjar värmen i frånluften för att värma husets värmesystem och tappvarmvatten.

Sedan 80-talet är det vanligt att frånluftsvärmepumpar används i nybyggda villor och radhus. Ett välisolerat hus behöver ventileras och behovet av värme är relativt lågt. Här passar frånluftsvärmepumpen bra, men eftersom el används både för att driva värmepumpen och för tillsatsvärme medför systemet ett elberoende. 

Frånluftsvärmepumpar passar mindre bra i äldre och energikrävande hus som inte har något mekaniskt ventilationssystem, så kallad självdragsventilation. I dessa hus måste ventilationskanaler installeras för att möjliggöra installation av en frånluftsvärmepump. Detta kan göras relativt enkelt i enplanshus med vindsutrymme där kanalerna kan få plats.

Småhus med mekanisk frånluftsventilation och ett relativt lågt energibehov kan en frånluftsvärmepump vara ett lönsamt alternativ. Även i hus där ventilationen måste förbättras av andra skäl, kan det vara ett bra alternativ för att ta till vara den värme som annars vädras ut. 

Med rätt förutsättningar (ett välisolerat småhus)  så kan en frånluftspump spara in ca 50% energi jämfört med om huset värms med el. 

Frånluftsvärmepump kan också användas som ett komplement till direktverkande el. Värme kan då tillföras en eller flera fläktkonvektorer som kan sprida värmen i huset. En fläktkonvektor är i princip en värmeradiator  med en fläkt som fördelar den alstrade värmen ut i rummet. 

Kostnad

Totalkostnaden för en installation av värmepump kan variera beroende på husets förutsättningar. Men finns redan ett ventilationssystem med mekanisk frånluft så är typiska kostnader för en normalstor villa 60-100 000 kr.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.