Jordvärmepump

En jordvärme hämtar värme från lagrad solvärme i marken genom kollektorslangar som grävts ner i marken. Jordvärme har många likheter med bergvärmepumpar. 

Ett jordvärmesystem består av en kollektorslang som grävts ner i marken. Kollektorslangen fylls med en köldbärare, en vätska som pumpas runt och som tar upp värme från marken och tillför denna till själva värmepumpen. Från värmepumpen så tillförs slutligen värme till huset. Hur en värmepump fungerar beskrivs i avsnittet Värmepumpar.

Kollektorslangens längd är normalt 200-600 meter vilket tar upp ca 250-400 kvadratmeter. Så en förutsättning för att kunna använda jordvärme är att man har en stor tomt. Slangen läggs på ett djup av 90-150 centimeters djup. Jordvärme fungerar bäst i mark som har hög vattenhalt (men ej mättad). 

En jordvärmepump använder lagrad solenergi från marken för att värma huset.

Jordvärme fungerar bra i princip hela Sverige och är inte beroende av temperaturen hos utomhusluften på samma sätt som luftvärmepumpar. I jämförelse med luft-vattenvärmepumpar så har jordvärmepumpar generellt sett lägre driftskostnader men kostar mer i installation pga att man behöver gräva ner kollektorslangarna. Därför är det mest lönsamt i hus med större energiförbrukning.

ÅRSVÄRMEFAKTOR

Årsvärmefaktorn beskriver hur mycket värme man får ut från värmepumpen i förhållande till hur mycket el som tillförts. Årsvärmefaktorn benämns SCOP. För en jordvärmepump så ligger årsvärmefaktorn runt 3, det kan variera beroende på värmepump och installation. 

DIMENSIONERING

En jordvärmepump dimensioneras som tumregel för att klara 60-80% av husets effektbehov (den momentana värmetillförseln). Detta täcker upp ca 90% av årsvärmebehovet för villan. 

KOSTNAD

Kostnaden för ett jordvärmepumpssystem är något lägre än för bergvärme men högre än för luft-vattenvärmepump. I likhet med bergvärme så kan man räkna med lägre driftskostnader jämfört med motsvarande luft-vattensystem. Jordvärmepump är mest lönsam för hus med större energibehov. 

För en normalstor villa så hamnar kostnaden typiskt på 120-150 000 kr. 

INNAN DU INSTALLERAR

Tänk på att kontakta kommunens miljöförvaltning innan du installerar en jordvärmepump, det kan behövas en anmälan eller tillstånd. 

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.