Kallvatten

I hushållet använder vi kallt kranvatten som livsmedel, i diskmaskiner och tvättmaskiner, och naturligtvis när vi spolar i toaletten. Allt detta vatten håller dricksvattenkvalitet. Rent vatten är en förutsättning för vår hälsa och för vår livsstil. Men rent vatten är inte längre en självklarhet. På många ställen i Skåne börjar dricksvattnet förorenas av olika orsaker, exempelvis intensivt jordbruk, vägtrafik mm.

För många människor som bor på landsbygden där man har egen brunn kan det också vara brist på vatten under olika delar av året, vilket naturligtvis ökar behovet av att installera mer vattensnåla hushållsapparater.

Tvätt och disk

Många gamla tvättmaskiner, diskmaskiner och toalettstolar använder onödigt mycket rent vatten. En gammal tvättmaskin kan använda mer än 100 liter rent dricksvatten för att tvätta 5 kg tvätt. En modern tvättmaskin använder endast ca 60-70 liter för att tvätta upp till 8 kg tvätt lika rent.

Tänk på att alltid fylla tvätt- och diskmaskinerna helt innan du startar dem. Läs tillverkarens rekommendationer när det gäller tvättmängden för olika tvättprogram, och väg gärna tvätten innan du lägger in den i maskinen så att du vet att maskinen är riktigt full.

Toalettstolen

Äldre toalettstolar använder upp till 12 liter vatten för varje spolning. En modern toalett kan använda så lite som 2 liter per spolning. Där finns alltså en stor besparingspotential att byta ut toalettstolarna i huset, särskilt för den stora familjen.

Viktigt att tänka på för den som vill byta till en modern och vattensnål toalett är att avloppsrör i äldre hus är avsedda för relativt stora mängder spolvatten från toaletterna. Risk för stopp i avloppet finns om man stryper mängden spolvatten alldeles för mycket. På de flesta moderna toalettstolar går det att reglera mängden spolvatten så att man undviker stopp i avloppet av denna anledning.

Ett smart livsmedel

Dricksvatten från kranen är ett smart och billigt livsmedel. Det behövs inga förpackningar utan levereras i rörledningen rakt in i ditt kök. Kommunalt dricksvatten kostar ca 1-2 öre/liter, att jämföra med vatten som köps på flaska som kostar 10 kr/l eller mer. Flaskvatten ska dessutom transporteras i olika led, först till affären, sen till ditt hem. Dessa transporter bidrar till utsläpp av koldioxid, oförbrända kolväten och partiklar vilket därmed påverkar klimatet och miljön.

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.