Kyl- och luftkonditioneringsanläggningar

Kyl- och luftkonditioneringsanläggningar står många gånger för en stor del av en byggnads energianvändning. Genom att investera i t.ex. solavskärmning (markiser, solskyddsfilm etc.) och energieffektiv utrustning samt se till att driften, underhållet, och effektiviteten hos anläggningen är bra kan både kWh och kronor sparas. 

Underhåll och injustering - Tänk på att inte kyla och värma samtidigt!

Rengör och kontrollera statusen för samtliga värmeöverförande ytor då korrosion och smuts kan isolera och hindra kylsystemet att leda bort värme.

Se även till att systemen är rätt injusterade så att det kyls och värms på rätt ställe och inte samtidigt.  Under tidens gång, ca var 10:e år bör en ny injustering göras eftersom det är vanligt att möbler flyttas, ändring av verksamhet osv. En god idé är också att anpassa drifttider för kylning, uppvärmning, ventilation efter verksamhetens behov.

En av de mest kostnadseffektiva åtgärder du kan göra är att ersätta en äldre fläkt eller pump med en ny som är effektivare än den förra. Det kan leda till att ca 85 % av driftenergin sparas. Vanligtvis bör fläktar, pumpar, termostater och ventiler bytas var 10-15 år.

Isolera rätt

Isolering av varma rör leder till minskad oavsiktlig uppvärmning av lokalen. I ett kylsystem med bra isolering minskar energibehovet, temperaturökningen av köldmediet minimeras samt att verkningsgraden ökar.

Vilken kyla ska jag välja?

Fri- och nattkyla ger den lägsta energianvändningen medan lokal kompressordriven kylmaskin många gånger ger den högsta energianvändningen.

  • Frikyla

Här hämtas kyla från berggrunden, jorden, uteluften eller vattendrag. Det som tar energi är pumpar och fläktar som transporter mediet.

  • Nattkyla

Nattkyla är en annan form av frikyla där du sänker inomhustemperaturen under natten genom att ventilera med sval utomhusluft. Denna form av kylning är effektivast i byggnader med hög värmetröghet.

  • Fjärrkyla

Fjärrkyla är uppbyggd på ungefär liknande teknik som fjärrvärme där vattnet i detta fall kyls ner och distribuerar till ett flertal byggnader längs ett ledningsnät. När det når en byggnad sprids sval luft ut via ett ventilationssystem.

  • Lokal kompressordriven kylmaskin

Denna lösning är många gånger den mest energikrävande och dyraste alternativet. Dock är där en del företag som använder detta till att kyla ner ett fåtal rum pga. säkerhetsrisk eller där det ställs höga krav på driftsäker tillgång på kyla t.ex. i en serverhall. Kompressorn producerar även spillvärme och för att göra kylmaskinen effektivare bör spillvärmen återvinnas och användas till att t.ex. producera tappvarmvatten eller till att värma byggnaden. 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.