Lågenergihus, vad är det?

Lågenergihus är ett begrepp som ibland används för hus som använder mindre energi än vad normen, dvs Boverkets byggregler, kräver. Det finns ingen exakt definition på vad ett lågenergihus är. Passivhus, plusenergihus och nollenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav.

 

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.