Lågenergilampor

Lågenergilampan har länge varit ett energismart alternativ till glödlampan. När den på 80-talet dök upp i butiken, fanns vissa problem med färgtemperatur och utformning, men mycket har hänt sedan dess.

Många upplevde skillnaden från glödlampan som stor. Dels med storleken och dels en annorlunda färgåtergivning. Lågenergilampans tidiga sken var ofta blått i jämförelse med den bekanta varmvita glödlampan.

Idag finns inga skillnader och fördelen med lågenergilampan är den låga energiförbrukningen. Utöver det klarar lågenergilampan även spänningsvariationer, vibrationer och slag bra. Färgtemperaturen kan återge de varmvita 2700 K och färgåtergivningen ska sedan år 2009 vara som lägst Ra 80.

Likt kompaktlysröret är lågenergilampan ett lysrör. Skillnaden är själva fattningen och driftdonet. Kompaktlysröret och lysröret har samma typ av fattning och driftdonen sitter i armaturen. Men i lågenergilampan är driftdonet en del av lågenergilampan och fattningen är av samma typ som en glödlampan det vill säga E14-, E27-sockel eller bajonettfattning.

Nackdelen är att den innehåller kvicksilver vilket alla lysrör gör. Hur mycket lampan innehåller står på förpackningen men maximalt får den innehålla 2,5 milligram. Återvinning är viktig, inte bara för att kvicksilvret ska kunna användas igen eller slutförvaras, utan för att det ställer till stor skada i naturen om det hamnar fel.  Alla typer av lysrör är miljöfarligt avfall och ska lämnas på en miljöstation.
 

om lågenergilampan går sönder

Hälsomässigt är det lämpligt att vara försiktig då kvicksilver ansamlas i kroppen. Skillnaden kring hur man hanterar en trasig lampa beror på om lampan är varm eller kall när den går itu. I en varm lampa är kvicksilvret förångat och sprids i luften. Är lampan kall är kvicksilvret i droppform och faller till golvet.

Läs mer på Kemikalieinspektionens sida kemi.se hur du på bästa sätt tar hand om en trasig lampa. Länken finns i menyn till höger, Om lampan går sönder.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.