Landskrona

 Martin Lindhal
 0418 - 47 37 49
 martin.lindahl@landskrona.se

Jag är energi- och klimatrådgivare på halvtid i Landskrona stad sedan årsskiftet 2016/2017. Jag har tidigare arbetat heltid som miljöinspektör med inriktning på fordonstvättar, bilverkstäder och drivmedelsstationer vilket jag numera arbetar med på halvtid. Jag har lite specialkunskap om solceller efter att ha arbetat en del med sådana frågor då jag arbetade som energisamordnare på Eslövs kommun.

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.