Luft-/luftvärmepump

En luft-/luftvärmepump är ett komplement till ditt ursprungliga uppvärmningssystem och kan bidra med 35-70 procent av husets värmebehov beroende på förutsättningar och planlösning.

Luft-/luftvärmepumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen tar värme ur utomhusluften och verkningsgraden varierar därför med utetemperaturen. En modern värmepump avsedd för nordiska förhållanden är dock effektiv ner till ca - 15 grader.

En luft-/luftvärmepump har en utedel som hämtar energi från utomhusluften samt en innedel som fördelar ut värmen till inomhusluften.

Installationskostnaden för en luft/luftvärmepump är 15 000-35 000 kronor. Hur stor besparingen blir beror på var i landet du bor, på husets uppvärmningsbehov och planlösning samt hur stor temperaturskillnad du accepterar mellan olika rum. Ju öppnare planlösning huset har desto större större nytta har man av en luft/luftvärmepump.

Luft-/luftvärmepumpen sprider värme via luften till huset.

Luft-/luftvärmepumpen sprider värme via luften till huset.

Innan du installerar

Tips om du använder eller köper luft-/luftvärmepump:

  • Placera inomhusdelen på en central plats i huset, så att värmen sprids effektivt.

  • Räkna med 1-2 °C lägre temperatur i rummen som ligger långt bort från inomhusdelen.

  • Håll dörrarna öppna. Låt befintliga radiatorer värma de rum dit du vill ha dörren stängd.

  • För att få jämn temperatur i rum som ligger längst bort från luft-/luftvärmepumpen ska de befintliga radiatorerna vara på. Sätt termostaten 2 °C lägre än värmepumpens.

  • Om värmepumpen är inställd på auto-läge börjar den producera kyla när inomhustemperaturen blir för hög. Om du eldar i braskamin ska man slå av autoläget, likadant på sommaren om man inte vill ha aktiv kyla när det blir varmt av solinstrålning.

Det finns några nackdelar med luft-luftvärmepumpar som kan vara bra att ha i åtanke:

  • Verkningsgraden sjunker med sjunkande utomhustemperatur. Vid riktigt kalla temperaturer stängs pumpen av och elpatronen/elkassetten tar vid.

  • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.Kontrollera energimärkningen på produkten innan köp.

  • En luft-/luftvärmepump kan INTE användas för uppvärmning av varmvatten.

  • Kan medföra bullerproblem. Ta hänsyn till grannar vid installation. Ta kontakt med din kommun för mer information.

  • Även inomhus kan man uppleva ett störande buller, samt även luftrörelser som kan upplevas som störande beroende på var man placerat inomhusdelen.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.