Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump är ett komplement till din nuvarande uppvärmning och kan bidra med 35-50 procent av husets värmebehov beroende på förutsättningar och planlösning.

Luft-luftvärmepumpen består av en utomhus- och en inomhusdel. Utomhusdelen tar värme ur utomhusluften och verkningsgraden varierar därför med utetemperaturen. Sjunker temperaturen ger värmepumpen mindre värme till huset samtidigt som energibesparingen minskar.

En luft-luftvärmepump har en utedel som hämtar energi från utomhusluften samt en innedel som fördelar ut värmen till inomhusluften.

För exempelvis sommarhus eller hus med mycket dålig planlösning kan luft-luftvärmepumpen ge ett lågt värmetillskott och därmed inte vara en lönsam investering. Installationskostnaden är 15 000-35 000 kronor. Hur stor besparingen blir beror på var i landet du bor, på husets uppvärmningsbehov och planlösning samt hur stor temperaturskillnad du accepterar mellan olika rum.

Luft-luftvärmepumpen sprider värme via luften till huset.

Luft-luftvärmepumpen sprider värme via luften till huset.

Innan du installerar

Tips om du använder eller köper luft-luftvärmepump:

  • Se till att husets värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra.

  • Placera inomhusdelen på en central plats i huset, så att värmen sprids effektivt.

  • Räkna med 1-2 °C lägre temperatur i rummen som ligger långt bort från inomhusdelen.

  • Håll dörrarna öppna. Låt befintliga radiatorer värma de rum dit du vill ha dörren stängd.

  • För att få jämn temperatur i rum som ligger längst bort från luft-luftvärmepumpen ska de befintliga radiatorerna vara på. Sätt termostaten 2 °C lägre än värmepumpens.

Det finns några nackdelar med luft-luftvärmepumpar som kan vara bra att ha i åtanke:

  • Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis luft/vatten-, berg- och jordvärmepump.

  • Vid riktigt kalla temperaturer lägger pumpen av och elpatronen/elkassetten tar vid.

  • Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.

  • Denna värmepumpstyp kan inte användas för produktion av varmvatten.

  • Kan medföra bullerproblem. Ta hänsyn till grannar vid installation. Ta kontakt med din kommun för mer information.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.