Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump hämtar energi från luften för att avge som värme till både varmvattenberedaren och elementen i villan. För att kunna ge värme behöver värmepumpen drivas av el.

En bra installerad värmepump i en byggnad med rätt förutsättningar kan ge en väldigt bra energibesparing. Det går att minska sin årliga energianvändning med upp till 70 procent, vid jämförelse med elpanna eller direktverkande el.

Värmepumpsbranschen pratar ofta om COP-värde, alternativt verkningsgrad. Detta värde redovisar endast hur effektiv värmepumpen är vid en viss utomhustemperatur och under optimala förutsättningar. Mer intressant är därför värmepumpens årsverkningsgrad, även kallat SCOP-värde eller årsvärmefaktor, vilket berättar värmepumpens effektivitet under hela året. En värmepump med en årsvärmefaktor på 2.8 genererar 2.8 kWh värme av 1 kWh köpt el.

En värmepump dimensioneras typiskt för att klara 90-95 procent av husets årliga energibehov. Vid låga utomhustemperaturer går elpatronen in och stöttar för att inte påverka komfortvärmen i huset. En värmepump har typiskt en medellivslängd på cirka 15 år.

En luft-vattenvärmepump består av en utedel och en innedel. Utedelen tar upp värme från uteluften och för in till värmepumpen, innedelen. Värmepumpen tar till vara på energin från uteluften och överför värme till husets värmesystem. 

En luft-vattenvärmepump består av en innedel och en utedel. 

Att tänka på innan installation

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på innan man installerar luft-vattenvärmepump. Dels finns de allmänna råden på översiktssidan för värmepumpar. Utöver det så finns det ett par andra saker:

När utetemperaturen sjunker utomhus så finns mindre energi för luftvärmepumpen att använda för att värma upp huset. Då kommer en elpatron gå in och täcka upp. När det är riktigt kallt ute så kan det därför blir dyrare att värma huset och ibland är enheten inte dimensionerad för att klara de riktiga temperaturdipparna. Men överlag så fungerar luft-vattenvärmepumpar jättebra här nere i Skåne tack vare av våra milda vintrar. Har du i huset en kamin eller liknande som du kan stödelda med när det är riktigt kallt så kan det vara en fördel. Men tänk då på att Elda rätt.

Utedelen till luft-vattenvärmepumpen kan bullra lite. Det är därför viktigt att du tar hänsyn till dina grannar. Upprätta gärna en dialog med dina grannar och försök att inte placera utedelen för nära grannarnas fastighet och speciellt inte nära grannens sovrum eller dylikt. Kontakta kommunen för mer information om vad som gäller.  

Kostnad

Total kostnad för att installera en luft-vattenvärmepump brukar hamna strax över 100 000 kronor för en normalstor villa. Med rätt förutsättningar kan man räkna med att spara in 50-70% i energianvändning jämfört med elpanna eller direktverkande el. 

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.