Lysrör

Lysröret är den mest vanligt förekommande ljuskällan i kontor och industri. Men de finns även i våra hem. De har länge varit ett bra alternativ till glödlampan och har många fördelar. 

De lysrör man använder mest är långa och smala. De är driftsäkra, har bra färgåtergivning, kan ha varierande ljusfärg, har lång livslängd och ett lågt pris. Detta ger en god ekonomi. Men formatet är inte alltid önskvärt utanför kontor och industri.

Det långa lysröret, som idag är standard, heter T5. De ersätter T8. Det enkla sättet att se skillnaden är diametern som för T5 är 16 millimeter och för T8 är 26 millimeter. Ett T5-lysrör drivs med HF-don, det vill säga högfrekvent, vilket gör att lysröret är helt fritt från besvärande och ohälsosamt flimmer. Donet i sig är elektriskt och har en egen förbrukning som är låg i förhållande till de don som driver T8. Färgåtergivningen, Ra-index, måste idag enligt standard vara minst Ra 80 av 100 möjliga. T8 har inte alltid detta varför de av även denna anledning fasas ut.

Lysrör fungerar som bäst vid 25-35 grader Celsius då de ger som mest ljus. Just därför kan man med fördel välja andra ljuskällor utomhus och i kalla utrymmen.
 

Tresiffrig kod på lysrör

Den tresiffriga koden på lysröret visar dess egenskaper. Om det exempelvis står 840, betyder ”8” att färgåtergivningen är Ra 80. De båda sista siffrorna ”40” motsvarar 4000 Kelvin, det vill säga färgtemperaturen.
 

KOmpaktlysrör

Ett kompaktlysrör är ett lysrör som likt T5 kräver ett inbyggt driftdon i armaturen. Det är inte lika energieffektiv som ett vanligt lysrör men är mindre och finns vanligen i armaturer för exempelvis trapphus, garage och är även vanliga i äldre skrivbordslampor.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.