Skånes energi- och klimatrådgivare medverkar i nationella insatsprojekt

Energimyndigheten samordnar tre stycken så kallade insatsprojekt under 2017, med inriktningarna solenergi, belysning och transporter. Skånes energi- och klimatrådgivare har fått välja vilja projekt de vill delta i och genomföra i sin kommun. Projekten bedrivs likartat över hela landet och syftet är att samordnat nå ut till nya målgrupper över hela landet, samt öka kännedomen om tjänsten gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning. 

De tre projekten innebär följande:

- De som rådgivare som valt tema solenergi kommer att anordna seminarium, temadagar och mässor runt om i Skåne samt bedriva fördjupad rådgivning inom solenergi till ett antal privatpersoner som vill ha hjälp på vägen till en egen solenergianläggning. Detta är vårt största projekt med 20 deltagande kommuner. 

- Några rådgivare har valt tema transporter och kommer att uppmärksamma vikten av att regelbundet kolla och fylla på luft till rätt däcktryck på sitt fordon, för att effektivisera bränsleanvändningen och minska miljöbelastningen. Rådgivarna kommer att genomför kampanjer på mackar och erbjuda test och påfyllnad av luft till privatpersoners fordon för att uppmärksamma detta relativt enkla sätt att spara energi och miljöutsläpp. Fyra av Skånes kommuner har valt detta projekt. 

- De rådgivare som valt belysning som tema på sitt insatsprojekt kommer att rikta in sig mot boende i bostadsrättsföreningar. Syftet är att få fler att anamma den nya teknik som utvecklats inom belysningsområdet och byta ut äldre, energikrävande belysning. Projektet kommer att genomföras i nio av Skånes kommuner.

Under 2017 kommer således en hel del aktiviteter anordnas inom insatsprojekten, vi annonserar dem efter hand här på vår hemsida, ekrs.se, samt på vår Facebooksida Energirådgivarna i Skåne. 

Du kan alltid ringa din energi- och klimatrådgivare och ställa frågor inom alla ämnen inom energi och klimat. 

Skånes energiportal

Ett initiativ från Skånes alla energi- och klimatrådgivare och Energikontoret Skåne har skapat förutsättningar för Skånes nya energiportal.

Skånes alla kommuner har tagit ett gemensamt ansvar om att tillsammans förmedla energirelaterad information till privatpersoner, föreningar och företag. Genom energiportalen tryggas korrekt information samtidigt som vi effektiviserar arbetsinsatsen.

OBS: Vi som jobbar med hemsidan gör vårt allra bästa för att all information ska vara så korrekt och aktuell som möjligt men det kan förstås smyga sig in felaktigheter och vi ger därför inga garantier att dessa inte förekommer alls. Vi försöker i den mån vi kan att länka till sidor med officiell information kring t.ex. bidrag osv. Om du hittar något som behöver rättas till ser vi gärna att du kontaktar oss på: energi@malmo.se

Stora skillnader i fjärrvärmepris

I Nils Holgerson-gruppens årliga rapport redovisas kostnader för VA och fjärrvärme i Sveriges alla kommuner. I undersökningen "flyttar" ett och samma flerbostadshus till samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten, avlopp, el och uppvärmning. 

Luleå har den billigaste fjärrvärmen och ett medelpris på 505 kr/MWh inkl. moms, vilket kan jämföras med Åsele som har den dyraste fjärrvärmen med ett medelpris på 1027 kr/MWh inkl. moms.

Mer information

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.