Stora skillnader i fjärrvärmepris

I Nils Holgerson-gruppens årliga rapport redovisas kostnader för VA och fjärrvärme i Sveriges alla kommuner. I undersökningen "flyttar" ett och samma flerbostadshus till samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten, avlopp, el och uppvärmning. 

Luleå har den billigaste fjärrvärmen och ett medelpris på 505 kr/MWh inkl. moms, vilket kan jämföras med Åsele som har den dyraste fjärrvärmen med ett medelpris på 1027 kr/MWh inkl. moms.

Mer information

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.