Skånes energi- och klimatrådgivare medverkar i nationella insatsprojekt

Energimyndigheten samordnar tre stycken så kallade insatsprojekt under 2017, med inriktningarna solenergi, belysning och transporter. Skånes energi- och klimatrådgivare har fått välja vilja projekt de vill delta i och genomföra i sin kommun. Projekten bedrivs likartat över hela landet och syftet är att samordnat nå ut till nya målgrupper över hela landet, samt öka kännedomen om tjänsten gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning. 

De tre projekten innebär följande:

- De som rådgivare som valt tema solenergi kommer att anordna seminarium, temadagar och mässor runt om i Skåne samt bedriva fördjupad rådgivning inom solenergi till ett antal privatpersoner som vill ha hjälp på vägen till en egen solenergianläggning. Detta är vårt största projekt med 20 deltagande kommuner. 

- Några rådgivare har valt tema transporter och kommer att uppmärksamma vikten av att regelbundet kolla och fylla på luft till rätt däcktryck på sitt fordon, för att effektivisera bränsleanvändningen och minska miljöbelastningen. Rådgivarna kommer att genomför kampanjer på mackar och erbjuda test och påfyllnad av luft till privatpersoners fordon för att uppmärksamma detta relativt enkla sätt att spara energi och miljöutsläpp. Fyra av Skånes kommuner har valt detta projekt. 

- De rådgivare som valt belysning som tema på sitt insatsprojekt kommer att rikta in sig mot boende i bostadsrättsföreningar. Syftet är att få fler att anamma den nya teknik som utvecklats inom belysningsområdet och byta ut äldre, energikrävande belysning. Projektet kommer att genomföras i nio av Skånes kommuner.

Under 2017 kommer således en hel del aktiviteter anordnas inom insatsprojekten, vi annonserar dem efter hand här på vår hemsida, ekrs.se, samt på vår Facebooksida Energirådgivarna i Skåne. 

Du kan alltid ringa din energi- och klimatrådgivare och ställa frågor inom alla ämnen inom energi och klimat. 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.