Passivhus

Ett passivhus är ett hus som har så små värmeförluster att inget traditionellt värmesystem behövs. Det värms passivt genom värmen från människor, apparater och solinstrålning. Det räcker under stora delar av året till för att hålla huset varmt. Passivhus har redan stor spridning i Tyskland och Österrike.

Det första passivhuset i Sverige byggdes år 2000 i Lindås, söder om Göteborg. Därefter har det byggts flera hundra passivhus i vårt land. Passivhus byggs genom att värmeisolertjockleken i golv, väggar och tak dubbleras i jämförelse med dagens praxis. Dessutom är golv, väggar och tak extremt lufttäta. Detta i kombination med energieffektiva fönster och ett ventilationssystem med mycket effektiv värmeåtervinning av luften gör att det inte behövs någon traditionell uppvärmning.

Eftersom kostnaden för ett värmesystem sparas in kan de pengarna användas till energibesparande åtgärder i huset. Den lilla värme som behövs tillförs ofta med den friska luften via ventilationssystemet.

 

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.