Pellets

Att värma sitt hus med pellets är bra ur miljösynpunkt och ger
dessutom låga energikostnader. Pellets passar de flesta system, både vattenburna värmesystem eller om du har direktverkande el.

Pellets räknas som ett biobränsle eftersom det består av sågspån och andra restprodukter från sågindustrin. Sågspånen torkas och pressas sedan till små stavar.

Teknik

Att elda med pelletspanna fungerar ungefär som att elda med olja eftersom systemet består av en panna, brännare och ett bränsleförråd. Pelletsen förs från förrådet till brännaren med hjälp av en matarskruv. Vid förbränningen bildas varma rökgaser i pannan vilket värmer upp vattnet i ackumulatortanken. Därifrån cirkuleras det varma vattnet ut i det vattenburna värmesystemet.Pelletsförråd

Om du inte har mycket plats för att lagra pellets kan ett veckoförråd med omkring 300 liter vara ett bra alternativ. I annat fall finns bulkförråd på uppåt 6 kubikmeter.
 

Ny panna eller brännare?

Eldar du med olja eller ved och inte vill göra en stor investering kan det räcka med att du köper en ny brännare och behåller olje— eller vedpannan. Nackdelen är att du får aska mer och att det krävs mer arbete jämfört med om du köper ett nytt system. Verkningsgraden skiljer sig också då en pelletsbrännare med en gammal panna har en låg verkningsgrad på ca 60-75 %. Ett ny komplett pelletspanna har en verkningsgrad på ca 80-90 %.

Pelletskamin

Pelletskamin

Har du direktverkande el kan en pelletskamin vara ett bra komplement. Kaminen kan bidra med ca 50-70 % av husets totala uppvärmning och höjer samtidigt mysfaktorn i rummet.

Värmen sprids bäst då huset har en öppen planlösning. Det är inte nödvändigt att ha en skorsten, men då måste du istället ha en väggfläkt på ytterväggen som kyler ner rökgaserna.

Pelletskaminen har ett mindre dagsförråd som fylls med pellets och som sedan matas fram automatiskt med en skruv. Kaminen kan vara termostatstyrd eller så kan de styras med en fjärrkontroll. Det finns även modeller som kan styras på distans via sms eller surfplatta eller mobiltelefon.

Det finns också vattenmantlade pelletskaminer där delar av värmen kan föras till ett vattenburet system. Då krävs det att du även har en ackumulatortank.

Solvärme kombinerat med pelletspanna.

Pellets och solvärme

En kombination av pellets och solfångare är en bra och klimatsmart lösning.
Solfångaren kan på egen hand värma upp tappvarmvattnet under sommaren samt bidra till att täcka större delen av tappvarm-vattenbehovet under vår och höst. Då behöver du inte använda pelletbrännaren under sommaren vilket är bra eftersom verkningsgraden sjunker vid låg belastning.

För att kunna använda ett kombinerat system med pelletspanna och solvärme krävs att du har en ackumulatortank.

Leverans av pellets

Pellets kan leverans på tre olika sätt beroende på vilket förråd du har.

Om du har ett stort förråd kan du få pelletsen levererad som bulk och det innebär att en lastbil blåser in bränslet i ett förråd.

Har du däremot ett mindre förråd finns säckar på 700 kg respektive 16 kg. I de flesta fall levereras säckarna till dörr, men endast om du köper minst två pallar (en pall innehåller 52 x 16 kg säckar). Små säckar på 16 kg kan även köpas på många byggvaruhus.

Investeringar

 • En pelletsbrännare kostar mellan ca 20 000 – 40 000 kr

 • En komplett pelletspanna ca 50 000 – 70 000 kr

 • Pelletspanna med automatisk sotning och askutmatning kostar ca 80 000 kr

 • Pelletsförråd och frammatning tillkommer och kostar ca 5000 – 25 000 kr

 • Pelletskamin exkl. skorsten och montering ca 25 000 – 50 000 kr

Kostnad för bränslet

Energikostnad: ca 55-75 öre/kWh

Bulk/lösvikt:

 • Ca 2500 - 3200 kr/ton

Storsäck (700 kg):

 • Ca 2600 - 2900 kr/ton

Småsäck (16 kg):

 • Ca 2800 - 3500 kr/ton

Stöd och avdrag

När du installerar en ny pelletsbrännare eller ett helt system kan du få 30 % avdrag på arbetskostnaden i form av ROT-avdrag. Skatteverket och Swedish Heating Boilers and Burners Association (SBBA) har tagit fram en schablon för installation där ca 24 % av totalkostnaden (inkl. utrustning och pelletsförråd) räknas som arbetskostnad.

Miljöfördelar

Pellets är ett förnybart bränsle och bidrar därför inte till växthuseffekten. Det blir också mindre lokala utsläpp av hälsoskadliga partiklar i jämförelse med t ex. ved.

VisstE du att?

 • 1 ton pellets ger ca 4 800 kWh energi

 • 2 ton (3 m³) pellets = ca 10 000 kWh eller 1 m³ olja

 • 21 000 kWh* = 5-6 ton pellets vilket kräver ungefär 8-9 m³ lagringsvolym

* Energibehovet för en normalvilla per år

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.