Rätt lufttryck i däcken

Att ha rätt däck med rätt däcktryck sparar energi, bränsle och pengar!

Ett däck tappar lufttryck av naturliga orsaker (cirka 0,06 bar per månad). Andra orsaker kan vara punktering, dåligt fungerande ventil eller att man inte rengjort fälgen korrekt vid däckbytet. Ett däck med 20% för lågt lufttryck ger 20% kortare livslängd. Det innebär 8 000 km på en totalsträcka på 40 000 km. Rätt lufttryck i däcken skiftar mellan olika typer av bilar. Ett däck med för högt lufttryck kan också förkorta livslängden, samt försämra bilens väghållningsförmåga.

Oftast hittar du korrekt lufttryck för just din bil beskrivet på insidan av bilens tanklock eller i instruktionsboken. Kontrollera lufttrycket när däcken är kalla (däck som inte har använts på två timmar eller har körts kortare än 3km i låg hastighet). Om däcken är varma när du kontrollerar lufttrycket, lägg till 0,3 bar extra utöver fordonstillverkarens rekommendation. Kontrollera en gång till när däcken har svalnat. 

På alla bilar som är nyare än 2014 finns ett övervakningssystem, TPMS, som via en sensor i hjulet skickar en signal med däckets lufttryck och temperatur som kan avläsas på bilens instrumentpanel. Även om däcken är fyllda med nitrogen (kvävgas) måste du kontrollera lufttrycket regelbundet. 

Ett däck med korrekt lufttryck ökar säkerhet, är mer ekonomiskt och mer miljövänligt.  Tänk på att du utan problem kan ha 10% högre tryck än rekommenderat i däcken för att spara ännu mer energi när du kör.

 

 

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.