ROT-avdrag

ROT-avdraget som är på 30 % av arbetskostnaden kan användas när du t ex. ska installera en värmepump, solcellsanläggning eller liknande. 

Avdraget gäller för arbetskostnaden och täcker alltså inte in själva utrustningen eller materialen. Skattereduktionen får max uppgå till 50 000 kr per person och år. 

Ett krav för att få utnyttja ROT-avdraget är att den som utnyttjar det måste stå som ägare till fastigheten. Utöver detta måste även denna person använda fastigheten som bostad. ROT-avdraget kan inte utnyttjas av exempelvis bostadsrättsföreningar. 

För ofta förekommande installationer finns det schabloner för hur stor del av totalkostnaden för installationen som kan räknas som arbetskostnad. Några av dessa är (moms är inräknat i totalkostnaden):

Solceller och solvärme

 • Enligt Skatteverket så kan 30 % av totalkostnaden för en komplett solcells- eller solvärmeinstallation räknas som arbetskostnad.
  Det betyder att det går att göra ROT-avdrag på 30 % av detta, dvs 9 % av totalkostnaden för solcells- eller solvärmeinstallationen.

Värmepumpar

 • För vätska till vattenvärmepumpar, alltså berg-, jord-, sjö- grundvattenvärmepumpar, kan schablonmässigt 35 % av den totala installationskostnaden räknas som arbetskostnad.
  Drar man då av 30 % i ROT-avdrag så innebär detta 10,5 % av totalkostnaden.

 • För luftvärmepumpar, alltså luft-vatten- och luft-luftvärmepumpar, så kan 30 % av totalkostnaden räknas som arbetskostnad.
  Detta innebär att man kan dra av 9% av totalkostnaden i ROT-avdrag.

Pellets-, gas-, el- och oljepanna

 • Vid installation av dessa pannor så kan 24 % av totalkostnaden räknas som arbetskostnad enligt schablon.
  Det innebär att man kan dra av 7,2 % av totalkostnaden i ROT-avdrag.

Vedpannor

 • För installationer av vedpannor kan 28 % av totalkostnaden räknas arbetskostnad enligt schablon.
  Det innebär att ROT-avdraget kan göras på 8,4 % av totalkostnaden.

Schablonerna är en rekommendation från Skatteverket och inte tvingande. Vi rekommenderar dock att använda sig av dessa, dels för att det blir enklare men också för att minska risken för fusk med ROT-avdrag. Vissa branschorganisation som t.ex. Svenska Kyl- & Värmepumpsföreningen har tagit fram en märkning för att verifiera att ROT-avdraget har genomförts på ett korrekt sätt.

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.