Skatteavdrag för solel

Om du matar ut överskottsel på elnätet från din solcellsanläggning kan du ha rätt att få skattereduktion.

Skattereduktionen innebär att du kan få tillbaka 60 öre/kWh för den el som matas ut till elnätet och du kan få maximalt 18 000 kr/år. Detta betyder att du maximalt kan få skattereduktion för 30 000 kWh och detta gäller både per person och per anslutningspunkt. 

Anmäl skatteavdrag till ditt elnätsföretag

Du behöver anmäla till ditt elnätsföretag (behöver inte vara samma som ditt elhandelsbolag) att du vill ha skatteavdrag. Elnätsföretaget kommer sedan att rapportera in till Skatteverket hur många kWh el du levererat ut på elnätet och beloppet kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration. För juridiska personer så kommer beloppet dock inte vara förtryckt i inkomstdeklarationen. 

Huvudsäkring

Din huvudsäkring får maximalt vara 100 Ampere. Det rapporterade antalet kWh som du matat ut på nätet får för ett kalenderår inte överstiga den mängd som du själv har plockat ut från anslutningspunkten. Alltså, du måste själv förbruka mer el än vad du producerar sett över kalenderåret. 

För mer information se:
Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el – Skatteverket

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.