Solcellsbidrag

För dig som är intresserad av att investera i en solcellsanläggning så finns det ett investeringsbidrag som kan täcka in 20 % av investeringskostnaden.

Sedan maj 2019 är stödnivån 20 % och inte 30 % som det var tidigare. Den lägre nivån gäller för alla som får ett första beslut i ett nytt ärende efter den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Solcellstödet beräknas utifrån den sammanlagda investeringskostnaden, inklusive installation och material. Det ekonomiska stödet kan maximalt uppgå till 1,2 miljoner per solcellsinstallation. Kostnaderna för installationen får högst vara 37 000 kr (exklusive moms) för varje installerad kilowatt. 

Stödet kan sökas av alla. Du hittar mer information samt ansökningsblanketter här.
Det går att söka antingen via blankett eller digitalt (kräver e-legitimation eller BankID)


Vem handlägger stödet?

Det är länsstyrelsen som kommer att handlägga ansökningen.

Bild: bigstockphoto.com

Bild: bigstockphoto.com

Hur lång är ansökningstiden?

Det är mycket populärt att söka solcellsbidraget och därför kan handläggningstiderna vara långa och de av regeringen avsatta pengarna kan ta slut. Så om du funderar på att investera i solceller och vill ha bidraget så rekommenderar vi att du ansöker om stödet så fort som möjligt.


ROT-avdrag

Det går också att använda ROT-avdrag vid installation av solceller. Det går dock inte att kombinera ROT-avdraget med solcellsstödet. Men är det så att du utnyttjar ROT-avdraget och sedan blir beviljad solcellsbidrag så finns det möjlighet att betala tillbaka ROT-avdraget. Det är i så fall installatören som kommer att betala tillbaka detta. Kontakta skatteverket för mer detaljerad information kring detta.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.