Solenergi

Solenergi utgör en aldrig sinande och helt gratis energikälla. Med solens hjälp kan man få både el och varmvatten, beroende på vilken teknik man väljer, och produktionen medför inga utsläpp till naturen under drift.


Solceller (Solel)

Solceller ger elektricitet genom ljusstrålningen från solen. Denna el kan användas direkt i huset eller matas in på elnätet och säljas. Elen kan även lagras i batterier om huset inte är anslutet till elnätet.

Under de tio åren mellan 2003 och 2013 sjönk priset på solcellsanläggningar med 90%. Detta har gjort solceller ekonomiskt intressanta i många sammanhang.

En solcellsanläggning har en mycket lång livslängd och sparar in sig många gånger om. För att bli självförsörjande på hushållsel (inte uppvärmning) behöver man 20 solcellspaneler på sammanlagt ca 32 kvadratmeter. Effekten på en sådan anläggning är ca 5,6 kW och ger 5 600 kWh per år. Om taket är vridet mot öster eller väster, eller är skuggat ibland, så kan man lägga på 2 paneler till för att kompensera detta.

En solcellspanel i en villa är mer effektiv än i en stor anläggning, eftersom elproduktionen i villan inte behöver transporteras långt till stället där elen ska användas.  


Solfångare (Solvärme)

Solfångare ger varmt vatten genom värmestrålningen från solen. Detta varmvatten kan pumpas runt och värma varmvattenberedare eller vattentankar så att värmen kan sparas.

En solfångaranläggning i Sverige kan I Sverige täcka upp till ca 30 % av hushållets årliga värmebehov. Solfångaren kombineras därför alltid med någon annan värmekälla som förser hushållet med värme under vinterhalvåret.

En solfångaranläggning måste kunna hantera en lång period med sol även om man inte använder varmvatten.

Försäljningen av solfångaranläggningar har minskat mycket under de senaste åren när solcellerna har blivit konkurrenskraftiga. 
 


Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.