Supermiljöbilspremien

För bilar som har mycket låga utsläpp finns en supermiljöbilspremie. Med mycket låga utsläpp menas max 50 gram koldioxid per km mätt vid avgasröret. De bilar som kan klara dessa krav är framförallt elbilar.

Supermiljöbilar som uppfyller EU:s senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och som enligt typgodkännandet släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning kan få en så kallad supermiljöbilspremie via Transportstyrelsen.   

Syftet är att försöka öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Supermiljöbilspremien omfattar bilar som ställs på första gången i vägtrafikregistret till och med den 30 juni 2018.Vem har hand om utbetalningarna?

Transportstyrelsen har hand om utbetalningar och de ska automatiskt kunna se (via vägtrafikregistret) och meddela de som köpt en berättigad bil att de kan få premien. Den som är berättigad till premien kommer också få en blankett där de får försäkra att de inte tagit del av något annat statligt eller kommunalt bidrag för inköpet av bilen. 

Läs mer om summor och regler hos Transportstyrelsen.

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.