Supermiljöbilspremien

För bilar som har mycket låga utsläpp finns en supermiljöbilspremie. Med mycket låga utsläpp menas max 50 gram koldioxid per km mätt vid avgasröret. De bilar som kan klara dessa krav är framförallt laddhybrider och rena elbilar.

Med supermiljöbilspremien kan du få ett bidrag på upp till 40 000 kr per bil. Premien betalas endast ut vid köp av nya bilar. Du som leasar en bil kan inte utnyttja premien, däremot så kan den som leasar ut bilen ta del av bidraget vid inköpet av bilen. För att kunna ta del av premien så får du som köpare inte använt annat statligt eller kommunalt stöd för inköpet av bilen. 


Hur mycket kan jag få i bidrag?

För privatpersoner och enskilda firmor (som ju inte är en "juridisk person") gäller för rena elbilar 40 000 kr och för laddhybrider 20 000 kr. 

För juridiska personer (föreningar, företag, offentlig sektor etc.) gäller för en ren elbil att premien är 35% av skillnaden i pris mellan att köpa en elbil eller en motsvarande jämförbar bil som inte är en elbil, med ett högsta belopp om 40 000 kr. 
Gäller det en laddhybrid så ger premien 17,5 % av skillnaden mellan priset på laddhybriden och en jämförbar bil (icke laddhybrid), med ett högsta belopp om 20 000 kr. 


Vem har hand om utbetalningarna?

Transportstyrelsen har hand om utbetalningar och de ska automatiskt kunna se (via vägtrafikregistret) och meddela de som köpt en berättigad bil att de kan få premien. Den som är berättigad till premien kommer också få en blankett där de får försäkra att de inte tagit del av något annat statligt eller kommunalt bidrag för inköpet av bilen. 

Läs mer hos Transportstyrelsen.

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.