Tilläggsisolering av yttertak

Att tilläggsisolera ett vindbjälklag mot kallvind är en relativt enkel och lönsam energieffektiviseringsåtgärd. För den som har ett hus med inredd ovanvåning kan det kännas svårt att tilläggsisolera taket. Men det finns lösningar som man kan göra när man ändå ska byta tak.

Inledningsvis kan vi säga att det alltid är mest energieffektivt att tilläggsisolera på den kalla sidan, dvs på utsidan av huset. Det går att isolera även på insidan av snedtak och innertak men man får aldrig bort alla köldbryggor helt. Dessutom förlorar man boyta och takhöjd, samtidigt som det finns en viss ökad risk för fuktskador på de takytor som plötsligt hamnar i ett kallare klimat, ex vis kallvind ovanför hanbanden. Att isolera ett tak på utsidan är fullt lösbart när man ändå är igång med ett takbyte. Exempelvis kan man ta bort gammal råspont, bygga på takstolsreglarna på höjden och sedan fylla på med extra isolering innan man lägger på ny råspont, underlagspapp mm.

En annan teknik är att lägga cellplastisolering eller polyuretanskum ovanpå underlagspappen, därefter läggs bärläkt, ströläkt och takpannor i vanlig ordning. Denna metod är relativt ny i Sverige och man vet i dagsläget exempelvis inte vilken livslängd polyuretanskummet har i denna miljö med höga temperaturer under varma sommardagar.

Kolla med bygglovshandläggare vilka regler som gäller

Viktigt att tänka på med båda dessa lösningar är att man påverkar utseendet och totalhöjden på huset. Därför ska man alltid ta kontakt med bygglovshandläggaren i sin kommun för att kontrollera om åtgärden är bygglovspliktig. Passa även på att diskutera åtgärden med kommunens byggnadsinspektör, risken är nämligen att man vid tilläggsisolering bygger in kondens och fukt i isoleringen, om åtgärden inte utförs på rätt sätt.

  

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.