Tilläggsisolering av yttertak

Att tilläggsisolera ett vindbjälklag mot kallvind är en relativt enkel och lönsam energieffektiviseringsåtgärd. För den som har ett hus med inredd ovanvåning kan det kännas svårt att tilläggsisolera taket. Men det finns lösningar som man kan göra när man ändå ska byta tak.

Exempelvis kan man ta bort gammal råspont, bygga på takstolsreglarna på höjden och sedan fylla på med extra isolering innan man lägger på ny råspont, underlagspapp mm.

En annan teknik är att lägga cellplastisolering eller polyuretanskum ovanpå underlagspappen, därefter läggs bärläkt, ströläkt och takpannor i vanlig ordning. Denna metod är relativt ny i Sverige och man vet i dagsläget exempelvis inte vilken livslängd polyuretanskummet har i denna miljö med höga temperaturer under varma sommardagar.

Viktigt att tänka på med båda dessa lösningar är att man påverkar utseendet och totalhöjden på huset. Därför ska man alltid ta kontakt med bygglovshandläggaren i sin kommun för att kontrollera om åtgärden är bygglovspliktig. Passa även på att diskutera åtgärden med kommunens byggnadsinspektör, risken är nämligen att man vid tilläggsisolering bygger in kondens och fukt i isoleringen, om åtgärden inte utförs på rätt sätt.

  

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.