Hållbara transporter 

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med tips om hur du effektiviserar dina transporter och gör hållbara val!

Gång och cykling är ju de bästa valen ur både miljösynpunkt och hälsosynpunkt och har mycket lite påverkan på klimatet. En elcykel kräver lite mer resurser, men kan de ersätta de kortare bilresorna är miljövinsten mycket stor.

Kollektivtrafik är också ett bra miljöval då tågtrafiken i Sverige i stor utsträckning drivs av förnybar el med nästan försumbara utsläpp. En tågresa till Stockholm från Malmö kräver endast 3 gram koldioxid (0,003 kg), att jämföra med flyg som kräver ca 70-80 kg koldioxid per person, enligt Transportstyrelsen. Även bussarna i Skåne går till stor del på förnybart bränsle och arbete pågår ständigt för att minska de fossila bränslen som finns kvar. Sedan är det ju både energieffektivt och yteffektivt att resa tillsammans. 

Vägtransporterna står idag för cirka 94 % av transportsektorns utsläpp i Sverige, och av dessa är persontransporterna den absolut största delen. Så du som privatperson har stor möjlighet att påverka och minska din klimatpåverkan från transporter.

I menyn till vänster hittar du mängder av tips och nyttig läsning och till höger hittar du dokument och länkar.

iStock-667458534 - elcykel header.jpg

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.