Värmepumpar

Värmepumpar använder energi från omgivningen och tillför till husets värmesystem. Värmen från omgivningen kan komma från luften eller från marken och då antingen från ett borrhål eller från slingor i marken. Tas värme från marken så är det egentligen lagrad solvärme som används. 

Hjärtat i värmepumpen är en kompressor som driver processen. Kompressorn använder el men för varje kWh el man stoppar in så får man ut ca 3-4 kWh värme till huset (beroende på teknologi och förutsättningar). Hur mycket värme en värmepump ger i förhållande till hur mycket el som används brukar benämnas COP, ju högre värde desto bättre. COP-värdet kan variera kraftigt under året beroende på utomhustemperatur och för att få ett mer jämförbart värde för hela året så brukar man använda beteckningen SCOP, dvs hur mycket värme man får ut ur värmepumpen i förhållande till den el som krävs för att driva värmepumpen sett över hela året.

Varför värmepump?

Värmepumpar har blivit mycket populära i Sverige. Vi har flera företag som ligger i absolut framkant i utvecklingen och kompetensen är generellt hög hos installatörer och återförsäljare. Värmepumpar är mycket bekväma att använda då de inte kräver mycket underhåll, det är ingen ved som behöver klyvas eller pelletssäckar som behöver bäras. Driftskostnaderna är dessutom lägre jämfört med en del andra alternativ. 

Miljömässigt så ger värmepumpar inte upphov till några lokala utsläpp och jämfört med elpanna eller direktverkande el så minskas elanvändningen avsevärt. Värmepumpar använder dock fortfarande el och sett ur ett klimatperspektiv eller energisystemperspektiv så kan det finnas fördelar med fjärrvärme eller ved/pellets. Men du kan välja att köpa grön el eller kanske generera egen el genom solceller så minskar du din klimatpåverkan ytterligare.

Att tänka på innan installation

Det finns några saker som kan vara bra att tänka på innan du beslutar dig för att installera en värmepump. Här kommer några tips:

  1. Kontakta din lokala energi- och klimatrådgivare. Vi kan hjälpa dig med att prata igenom vad du ska tänka på.

  2. Sänk husets effektbehov. Se över ditt klimatskal, alltså isolering, fönster, dörrar etc. Gör detta innan du installerar en värmepump, gör du det efter så kan du stå med en överdimensionerad värmepump som varit onödigt dyr och inte går helt optimalt.

  3. Värmepumpar arbetar med lågtemperatursystem. Det betyder att värmen som går ut till husets radiatorer är upp till 55 grader. En traditionell värmepanna eller fjärrvärme kan ge upp till 80 grader, ett s.k. högtemperatursystem. Oftast är det inget problem att konvertera från högtempererat uppvärmning till en värmepum, men har du för små radiatorer kanske inte dessa räcker till. Äldre hus har ofta väl tilltagna radiatorer och hus byggda efter 1984 är lågtemperatursystem. Störst risk finns om ditt hus är byggt eller renoverat under 60- eller 70-talet. Nybyggda hus med golvvärme lämpar sig mycket bra för värmepumpar.

  4. Om du har självdragsventilation och du tidigare har haft en värmepanna som stått i källaren så har denna hjälpt till att ge skjuts till ventilationen genom sin "skorstenseffekt". Var beredd på att ventilationen kan försämras något vid installation av värmepump.

  5. Har du tidigare haft värmepanna i källaren så har spillvärmen från denna hjälpt till att hålla källaren varm och torr. Vid konvertering till värmepump så försvinner denna spillvärme. Ibland kan man då behöva installera en extra radiator och/eller hålla koll på fuktnivåerna i källaren med en hygrometer.

  6. Jämför värmepumpars SCOP-värde för att jämföra effektiviteten.

  7. Välj rätt installatör. Minst lika viktigt som att ha en effektiv värmepump är att ha en bra installation. Vi rekommenderar att du tar in minst tre offerter från olika företag för att avgöra vem du får förtroende för. Fråga efter referenser. Svenska kyl & värmepumpsföreningen har certifierade installatörer.

  8. Kontakta din kommun angående eventuell anmälan/tillstånd som kan behövas, gäller främst jord- och bergvärme. Tänk på buller som kan störa grannar när du installerar luftvärmepump.

  9. Använd grön el.

Teknik

Hur fungerar en värmepump egentligen?

Det här med värmepumpar är inte helt enkelt. Man använder 1 kWh el för att få ut många fler kWh värme. Hur fungerar det egentligen? Inte ens på värmepumptillverkarnas hemsidor får man någon riktig förklaring. Där kan man förledas tro att det är friktionen i kompressorn som ger värmen, ungefär som när man håller tummen för cykelpumpens munstycke och det bildas värme. Men bara en liten del av den värme som värmepumpen ger kommer från kompressorn.  Den allra största delen av värmen kommer från något som vi kallar fasövergång. Det vill säga när värmepumpens köldmedia växlar mellan att vara flytande och i gasform. Det är med dessa fasövergångar vi kan få ut många gånger mer värmeenergi än vad kompressorn använder i elektrisk energi.

Förångning kräver energi
Att förånga vätskor kräver stora mängder energi. Det krävs sex gånger så mycket energi att förånga en liter vatten jämfört med att värma upp samma vattenmängd från 0 till 100 grader. Förångning kan även ske vid temperaturer långt under 100 grader. Tänk dig att du simmat i poolen och stiger upp, alldeles blöt. Även om det är 30 grader i solen blir du avkyld. Det är vattnet som förångas från din kropp och då övergår från vätska till gas. Den energi som krävs för att förånga vattnet tas från din kropp, du kyls alltså ner.

Kondensering avger energi
På samma sätt, fast tvärtom, är det när en gas ska omvandlas till vätska, kondensera. Då avges istället samma mängd energi. Tänk dig att du suttit på ett luftkonditionerat flygplan till Thailand eller annat land med varmt och fuktigt klimat. Du stiger ut i fria luften och hettan slår emot dig. Det är inte bara att det faktiskt är varmare ute i friheten än i flygplanet, den största värmeeffekten beror på att den varma fuktiga luften träffar din svala kropp och vattenångan börjar kondensera på dig, på samma sätt som det bildas kondens på ett glas med isvatten. Energin avges på din kropp vid fasövergången. När din kropp värmts upp avstannar kondenseringen och det känns svalare igen. Du tror att du har börjat vänja dig vid den tropiska temperaturen.

Olika tryck i värmepumpen ger växling mellan gas och vätska. 
Det är inte bara temperaturen som avgör om ett ämne är flytande eller i gasform. Genom att variera trycket på ett köldmedium kan vi få det att växla mellan gas och vätskeform, dvs kondensera och förångas. När värmepumpens köldmedium ska hämta upp värme från utomhusluften körs det genom en växelventil där trycket sänks och då börjar koka/förångas. Stora mängder energi tas då upp från utomhusluften. Gasen åker sedan igenom en kompressor där trycket höjs, och även temperaturen på köldmediet. Gasen kondenserar, dvs övergår till vätska, och avger all energi den plockade upp från utomhusluften. Värmeenergin överförs till din värmepanna eller inomhusdelen av en luft/luftvärmepump. Sedan fortsätter cykeln med växelventil/gasform och kompressor/vätskeform så länge kompressorn är i drift. 

Genom denna lek med tryckförändringar kan man alltså med ganska små mängder elektrisk energi få ut 55 gradigt vatten till värmepannan från utomhusluft som är nere på minusgrader.

vp skiss.JPG

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.