Varmvattenberedare

Varmvattenberedning för dusch, bad, disk mm kan ske på olika sätt. I ett hus med vattenburen värme är varmvattenberedaren oftast inbyggd i värmepannan. Har man ett hus där uppvärmning sker med direktverkande elradiatorer eller luftburen värme är man tvungen att ha en separat varmvattenberedare.

Hur stor beredare behöver man ha?

I en normal småbarnsfamilj som oftast tar snabbduschar istället för karbad räcker det normalt sett med 100-200 liters varmvattenberedare. Efterhand som barnen växer upp till tonåringar ökar varmvattenförbrukningen normalt sett. En eller två personer i ett hushåll kan klara sig på en 60 liters beredare. Till stor del hänger valet av storlek på varmvattenberedare på familjens vanor och hur man planerar sina duschar.

Att installera snålspolande duschmunstycken och perlatorer i de gamla kranarna kan minska varmvattenbehovet så att man klarar sig med en mindre varmvattenberedare.

NÄR ÄR DET DAGS ATT BYTA UT MIN GAMLA BEREDARE?

En varmvattenberedare håller ofta ganska länge, livslängden beror bland annat på vilken hårdhet man har på vattnet. I hus från sjuttiotalet är det inte helt ovanligt att man har kvar originalberedaren. Men hur effektiva är de egentligen?

Till att börja med kan man säga att tomgångsförlusterna, dvs den värme som läcker ut från beredaren även när inget varmvattenuttag sker, är betydligt större från en äldre beredare jämfört med en ny. Isoleringen i den gamla beredaren var troligtvis sämre redan från början och under årens lopp har den isolerande förmågan minskat ytterligare. Men även i nya varmvattenberedare skiljer sig tomgångsförlusterna åt beroende på kvalitet och pris. Större beredare har naturligtvis större tomgångsförluster, eftersom den omslutande ytan som kyler ner varmvattnet är större. I högerfältet finns länk till ett test som Energimyndigheten gjort på nya varmvattenberedare i olika storlekar. Där har man bland annat mätt temperatur på vattnet och tomgångsförluster på 16 olika elberedare i storlek från 100 till 300 liter.

Numera finns även varmvattenberedare med inbyggd värmepumpsteknik. Dessa utvinner värme från rummet som beredaren är placerad i eller genom att ta värme från utomhusluften, likt en luft/vattenvärmepump som används för uppvärmning av hus.

 
 
 
 

LÄNKAR
Test VVB

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.