Vattenkraft

Sveriges största elproduktion har under lång tid kommit från vattenkraften. Vattenkraften är en förnybar kraftkälla som levererar el utan koldioxidutsläpp.

vattenkraft i sverige

Det finns ett stort antal vattenkraftverk i södra Sverige. De är mycket små i jämförelse med de stora kraftverken i de reglerade älvarna. Tack vare norra Sveriges snösamlande berg och vattenrika älvar har vi i Sverige mycket goda möjligheter att lagra elektrisk energi på både kort och lång sikt.

Vattenmagasinen fylls under vårfloden och lagras till nästa vinter.

Vattenkraften är utmärkt för att utjämna skillnader i både produktion och användning. Bilden till höger visar Sveriges elproduktion en ganska vindstilla dag. Kärnkraften och värmekraftverken körs så mycket som möjligt.Historia

Den första vattendrivna elgeneratorn kom till Sverige 1882. Vattenkraften gjorde att Sverige blev det första elektrifierade landet i världen. Tack vare vattenkraften var Sverige även det första landet i världen som fick elektriska tåg. 

Står för stor del av elproduktionen

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 83 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat kraftvärme, kondensvärme och vindkraft.

elproduktion 2017.JPG
 


Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.