Vedeldning

Att elda med ved är något som vi människor gjort från tidernas begynnelse för att hålla oss varma. Ved är ett förnybart bränsle och kan vid rätt användande vara ett klimatsmart alternativ. Ved är också en av de billigaste uppvärmningsformerna, speciellt om man har tillgång till egen skog.

Det finns huvudsakligen två sätt att elda på, antingen i någon form av vedkamin eller i en vedpanna kopplad till ackumulatortank. Det är viktigt att elda rätt för att få en fullständig förbränning och minska partikelhalten i avgaserna. Storskalig eldning lämpar sig inte i tättbebyggt område och många kommuner har restriktioner för eldning inne i städer och orter. 

Vedpanna

Använder man ved som huvudsaklig uppvärmningskälla så är en vedpanna kopplad till ackumulatortank att föredra. En vedpanna utvecklar en hög effekt (typiskt 25-30 kW), dvs. den avger mycket värme under kort tid, vilket kräver att pannan är kopplad till ackumulatortankar för att kunna fördela värmen till huset över en längre tid. Med rätt dimensionerad utrustning så behöver man då endast elda en gång om dagen. Värmen lagras i ackumulatortankarna och förser huset med värme och varmvatten tills det är dags att elda igen. 

När man eldar med vedpanna så är det viktigt att veden förbränns intensivt vilket ökar effektiviteten och minskar mängden hälsoskadliga luftpartiklar. Ved (eller pellets för den delen) ska alltså inte "pyrelda". I listan till höger finns länkar till tips på hur du eldar på bästa sätt. 

Ackumulatortank

Värmen som lagrats i ackumulatortanken fördelas sedan ut i huset via radiatorsystemet. Som tumregel så ska ackumulatortanken vara 18 gånger så stor som brännarens volym. Detta innebär typiskt att ackumulatortankvolymen hamnar på 1500-2000 liter för en normalstor villa. Det går bra att ha flera ackumulatortankar sammankopplade. 

Vedpanna kopplat till ackumulatortankar

Ved + solvärme

Ved passar utmärkt att använda ihop med solvärme. Med ett rätt dimensionerat system behöver man då inte elda under ca halva året. Värmen från solvärmesystemet lagras även den i ackumulatortank innan den fördelas ut i huset. Solvärme fungerar bäst med något mindre ackumulatorvolym varför det är en fördel med flera ackumulatortankar där man kan stänga av de s.k. slavtankarna under sommarmånaderna. 500-1000 liter är typiskt för solvärme.

Ett kombinerat sol- och vedeldningssystem för uppvärmning och tappvarmvatten kräver typiskt 10-15 m² solfångaryta för en normalstor villa. Om du idag eldar med ved så är det relativt billigt att installera solvärme, en viktig del av systemet finns ju redan på plats – ackumulatortankarna. Det krävs dock att ackumulatortanken har en solvärmeslinga där man kan koppla in solvärmen. Om det inte finns så kan det gå att modifiera tanken så att det går att koppla in. 

Ett kombinerat system med solfångare och vedpanna

Vedkamin/Lokaleldstäder

Lokaleldstäder, alltså vedkaminer, öppna spisar, kakelugnar, vedeldade spisar osv. fungerar på ett liknande sätt. Det går att värma huset med vedkamin (vi använder vedkamin som samlande begrepp framöver) som huvudsaklig värmekälla men det används oftare som ett komplement. En vedkamin utvecklar liksom en vedpanna mycket effekt under kort tid och det kan vara svårt att upprätthålla en jämn temperatur i huset om kaminen används som huvudsaklig värmekälla. Speciellt med tanke på att veden helst ska eldas på ordentligt för att förbränningen ska bli fullständig och effektiv och för att undvika höga halter av hälsoskadliga luftpartiklar. 

Det finns många typer av kaminer och lokaleldstäder. I Sverige var det förr vanligt med kakelugnar. Dessa har fördelen att de lagrar värme över tid och gör det lättare att hålla en jämn temperatur. En öppen spis kan ofta göras effektivare genom en insats/kassett. Utan en sådan är risken att den öppna spisen drar in mer kalluft via ventilationen än vad den avger i värme.

Ved

Veden ska vara ordentligt torr, minst två somrars torktid. Eldar man med fuktig ved utvecklas mer hälsoskadliga luftpartiklar. Hugger du egen ved gäller det att ha god framförhållning. 

Miljö och hälsa

Även om ved är ett klimatsmart alternativ så ska man tänka på att vedeldning ger upphov till lokala utsläpp av hälsoskadliga partiklar. Dessa partiklar kan påverka lungor och andningsvägar hos kringboende. Bor man i ett tättbebyggt område är det extra viktigt att tänka på detta. Det är heller inte ovanligt att kommuner har lokala förordningar som sätter begränsningar på trivseleldning (kan t.ex. innebära att man bara får trivselelda en gång i veckan i planlagt område). Grannar kan också höra av sig till miljöförvaltningen om de störs av en grannes eldande.

Vedpanna och vedkamin ska vara miljögodkänd och gärna P- och/eller Svanenmärkt.

Bild: bigstockphoto.com

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.