Vindkraft

Vindkraft är ett sätt att få elektricitet från vinden och verken kan stå både på land och i havet. Vindkraften byggs kontinuerligt ut och blir en allt viktigare del i Sveriges energisystem.


Storlek

Utvecklingen har gått mot allt högre och större vindkraftverk, 100-200 meter. Detta beror på att vinden är starkare och stadigare på höga höjder och på att när man bygger större vindkraftverk, så ökar elproduktionen snabbare än investeringskostnaderna. Små vindkraftverk med höjd på 10-20 meter kan producera el, men kostnaden per kWh kan vara 10-20 gånger högre än på ett stort vindkraftverk.

Havsbaserad vindkraft är dyrare än landbaserad, men kan oftast vara lättare att få tillstånd till. Den stora vindkraftsparken utanför Hanö i Sölvesborgs kommun väntar dock fortfarande på regeringens godkännande. Planerna rör sig kring 500-700 stora vindkraftverk, motsvarande 1-2 atomreaktorer. 
 

Resursanvändning och miljö

Den energi som går åt för att producera vindkraftverket motsvarar några månaders drift. När ett vindkraftverk är föråldrat kan man utan att lämna spår demontera hela tornet och allt maskineri. Det som är mest resurskrävande att riva är det stora fundamentet av armerad betong.
 

Design

Det kommer ibland vindkraftverk med annorlunda design. Både teoretiskt och praktiskt har det visat sig att ett vinkraftverk med det utförandet som de flesta har är det mest effektiva. Ju fler blad, desto effektivare och samtidigt dyrare. Det har visat sig att ett vindkraftverk med tre blad är den bästa kompromissen mellan ekonomi och effektivitet.
 

framtid

Elproduktionen i vindkraftverk varierar givetvis med vinden. När det blåser mycket drar man ner på elproduktionen från vattenkraften och sparar vattnet till en senare dag när det blåser mindre.

I slutet av 2018 var den installerade effekten vindkraft 7300 MW, vilket är en ökning med 10 % från året innan. Antalet vindkraftverk ökade med nästan 200 stycken under 2018. Dock producerades 1 TWh mindre el än 2017 eftersom det blåste mindre.

Bild från Energimyndighetens publikation Vindkraftsstatistik 2018

Bild från Energimyndighetens publikation Vindkraftsstatistik 2018

Vindkraftsutbildningen ENKLAV

Nyfiken på vindkraft? Energikontoret Skåne och Skånes vindkraftsakademi har tagit fram en vindkraftsutbildningen, ENKLAV. Utbildningen innehåller mängder av kursmaterial och information.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.