Företag

Att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi kan göra att ert företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. Många små energiförluster leder ofta till stora kostnader.

En grundläggande sammanställning av energianvändningen behöver varken vara svår eller komplicerad. Steg ett kan vara en enkel översyn av energianvändningen och steg två en grundläggande energikartläggning. Med en energikartläggning får ni en bra översyn av verksamhetens totala energianvändning, hur mycket energi som tillförs och som används och hur den fördelas på olika delar av verksamheten. Kartläggningen ger också förslag på åtgärder för att energieffektivisera exempelvis belysningen, ventilationen, värmesystemet etc.

Du som bedriver en verksamhet har även ett ansvar över energihushållning och ska i första hand använda förnybara energikällor enligt svensk miljölagstiftning.

Under flikarna till höger har vi sammanställt en hel del material med handfasta tips, stöd, verktyg och checklistor som kan hjälpa er till er framgångsrikt arbete med energieffektivisering i er verksamhet.

Ta hjälp av energi- och klimatrådgivarna
Energi- och klimatrådgivarna finns tillgängliga via telefon, e-post eller besök. Vid företagsbesök går vi igenom er energianvändning övergripande och identifierar de mest akuta åtgärderna och ger förslag på hur ni kan arbeta vidare. Energi- och klimatrådgivarna ägnar sig varken åt myndighetsutövning eller gör konsultjobb och går inte in på detaljer som i en energikartläggning, men det är en bra vägledning för att komma igång med energiarbetet.
Hitta din energi- och klimatrådgivare här.

 

 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.