Hushåll

Att minska energianvändningen hemma och öka andelen förnybar energi kan göra att ni både minskar era kostnader och påverkar miljön mindre. Många små energiförluster leder ofta till stora kostnader.

Under flikarna till höger har vi sammanställt material som är specifikt för hushåll. Under Energirådgivning längst upp på sidan finns  information om bland annat energieffektivisering av uppvärmning- och ventilationssystem, solceller, energieffektiv renovering och transporter. 

Ta hjälp av energi- och klimatrådgivarna
Energi- och klimatrådgivarna finns tillgängliga via telefon och e-post för privatpersoner. Energi- och klimatrådgivarna ägnar sig varken åt myndighetsutövning eller gör konsultjobb, men det är en bra vägledning för att komma igång med energiarbetet.
Hitta din energi- och klimatrådgivare här.

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.