Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv & Örkelljunga

Ann-Kristine Nilsson
 0435-78 24 95
 energiradgivning@smfo.se

Jag är sedan maj 2017 Energi- och klimatrådgivare på Söderåsens Miljöförbund, som är ett samarbete mellan Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner.

Energianvändningen är en helhet och det är alltid roligt att hitta något som gör att systemet blir mer effektivt, vare sig det handlar om värme, ventilation, belysning eller något annat.

På fritiden är Ann-Kristine gärna ute i skog- och mark och semestrarna sker gärna till fots, i form av olika vandringsresor.


Miljöarbete

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Vår främsta uppgift är tillsyn inom miljö, hälsoskydd samt livsmedel. Söderåsens miljöförbund arbetar till viss del med strategiskt miljöarbete som miljömål, klimat, naturvård, men för dessa områden är det kommunerna som har huvudansvaret. 
Mer information

Miljömål

Miljöfrågor är viktiga inom Bjuvs kommun. Via länken kan du läsa mer om kommunens arbete vad det gäller miljö och hållbarhet exempelvis Bjuvs kommuns miljömål.
Mer information

Foto: Bjuvs kommun (bannerbild)

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.