Höganäs

20170901_ewa_carola_kristina.jpg
Ewa Sylegård
Carola Jarnung
Kristina Engdahl
 042 - 10 50 00
 kontaktcenter@helsingborg.se

Du som bor i Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan få kostnadsfri energirådgivning på telefon av kommunens energi- och klimatrådgivare.

 

Ewa Sylegård har arbetat som energi- och klimatrådgivare sedan 2010. 

Ewa har under de första fem åren fokuserat på rådgivning för privatpersoner, föreningar och utåtriktad verksamhet med bland annat beteendepåverkan, men har nu börjat arbeta även med företagsrådgivning.

Ewas intresse för teknik, miljö och klimat har alltid funnits. Bland de områden som finns i rådgivningen ligger belysning högt på listan.

På fritiden gillar Ewa att arbeta i och njuta av den egna trädgården. Fotografering är ett annat stort intresse.

 

Carola Jarnung har arbetat som energi- och klimatrådgivare sedan 2014. Innan dess har hon arbetat med miljö- och klimatfrågor både inom den offentliga sektorn och som konsult. Carola har också lång erfarenhet av att föreläsa och hålla utbildningar inom klimat- och miljöområdet.

Att hitta strategiska lösningar, möta och inspirera människor är det som hon uppskattar mest i arbetet.

På fritiden gillar Carola att vandra, cykla, umgås med familj och vänner och att renovera hus.

 

Kristina Engdahl har arbetat som energi- och klimatrådgivare sedan 2015. Innan detta jobbade hon med biogas och energisystemstudier.

Kristina är mycket intresserad av hur alla bitarna i energisystemet hänger ihop och påverkar varandra. Hon tycker att arbetet som energi- och klimatrådgivare är roligt eftersom det är en blandning av just helhetsbilden och de konkreta tekniska lösningarna.

Kristina gillar att tågluffa, helst till vänner i Spanien, så hon ställer gärna upp med tips även kring hur man får till en riktigt fin semester på räls!


Solkartan

Solenergi är en ren, förnybar energikälla och intresset för solenergi har ökat allt mer. Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på. Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för solceller.
Till solkartan

Miljöarbete

En stor del av kommunens miljöarbetet är invävt i vårt dagliga arbete; Miljöhänsyn vid inköp och upphandlingar, miljöhänsyn i planering och drift av offentliga platser, miljöhänsyn vid nybyggnation och skötsel av kommunala fastigheter, miljöhänsyn i vårt tillsynsarbete och så vidare.
Mer information

Foto: Höganäs kommun (bannerbild)

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.