Malmö stad

ekr-malmo.jpg
Niklas Renfro
Paula Björk
Joakim Nytorpe

 040 - 34 34 50
 energi@malmo.se

Niklas Renfro har sedan 2012 jobbat som energi- och klimatrådgivare samt konsumentvägledare på Miljöförvaltningen i Malmö stad. En väl kombinerad kompetens som i flertalet fall visat sig vara högst uppskattat hos de rådsökande.

Paula Björk har arbetat i ett flertal mindre Skånska kommuner från Trelleborg till Osby som Energi- och klimatrådgivare och har nu bestämt sig för att ta sig an storstaden Malmö. Paula har ett brinnande intresse för klimatfrågan och vill alltid utmana sig själv och andra att leva mer hållbart. Fråga henne gärna om solceller, det är hon en klippa på.

Joakim Nytorpe har läst till energispecialist för byggnader på KYH och har sedan examen jobbat ett år på Regionsservice i Lund som lokal energisamordnare samt drifttekniker för sjukhusets fastigheter. Sedan augusti 2018 jobbar han som EKR på Malmö Stad.


SOLKARTAN I MALMÖ  Malmo.se/solguiden

Ta tillvara på solens strålar du med! Med hjälp av solkartan kan du få svar på hur potentialen för solenergi ser ut på just din byggnad. Klicka på din byggnad för att se hur mycket energi en solenergianläggning kan producera. Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av byggnaden som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket energi som kan produceras under ett år.
Mer information

SOLELSPORTALEN

Funderar du på om solceller är något för dig? På solelportalen samlar Energimyndigheten information och ger oberoende vägledning inför beslutet. Välj att starta steg för steg-funktionen med eller gå direkt till ett avsnitt du vill läsa mer om via länkarna. Solelportalen drivs av Energimyndigheten i samråd med andra berörda myndigheter med syftet att samla all offentlig information relevant för småhusägare som är intresserade av att investera i en solcellsanläggning.
Mer information

Miljöprogrammet

Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet. Framför oss ligger utmaningen att integrera de positiva erfarenheterna i det dagliga arbetet samtidigt som vi fortsätter att söka nya sätt att ta oss an de problem och möjligheter vi står inför. 
Mer information

Miljöbarometern

I Malmö stads miljöprogram presenteras fyra övergripande miljömål som pekar ut de områden som kommunen prioriterar på resan mot en hållbar stad. Miljöbarometern följer upp dessa mål.
Mer information

Lokala föreskrifter

Utöver bestämmelserna i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön etc.
Mer information

solenergi - riktlinjer

Stadsbyggnadskontoret har därför tagit fram en broschyr med råd och riktlinjer för hur solenergi kan anpassas till stadens arkitektur och vice versa. Med dessa råd och riktlinjer vill SBK inspirera och vägleda fastighetsägare, byggherrar och arkitekter till hur solenergianläggningar på ett fint och lämpligt sätt kan integreras i både gammal och ny bebyggelse samt vad som är lämpligast i olika stadsområden.
Mer information

Energiporten

Energiporten syftar till att stärka BR-föreningars kapacitet vad gäller att genomföra energieffektiviserande åtgärder genom ökad förståelse och kunskap. Energiporten är i betastadie och Malmö söker anslag via klimatklivet vad gäller vidareutveckling.
Till energiporten

Fotograf: Apelöga (bannerbild)

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.