Solvärme (solfångare)

Med solens hjälp kan man genom solfångare producera varmvatten, som kan användas både till tappvarmvatten och till uppvärmning och produktionen medför inga utsläpp till naturen under drift.Solfångare ger varmt vatten genom värmestrålningen från solen. Detta varmvatten kan pumpas runt och värma varmvattenberedare eller vattentankar så att värmen kan sparas.

En solfångaranläggning i Sverige kan I Sverige täcka upp till ca 30 % av hushållets årliga värmebehov. Solfångaren kombineras därför alltid med någon annan värmekälla som förser hushållet med värme under vinterhalvåret.

En solfångaranläggning måste kunna hantera en lång period med sol även om man inte använder varmvatten.

Försäljningen av solfångaranläggningar har minskat mycket under de senaste åren när solcellerna har blivit konkurrenskraftiga. 
 


 

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energi- och klimatrådgivarna i Skåne är ett nätverk för de kommunala rådgivarna i de skånska kommunerna. Vi finansieras av energimyndigheten och erbjuder kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.